Sökning: "neoadjuvant behandling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden neoadjuvant behandling.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Taxaners effektivitet vid recidiverande bröstcancer hos patienter som behandlats med taxaner som neoadjuvant eller adjuvant behandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Maria Karlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Taxaner utgör ett etablerat behandlingsalternativ mot bröstcancer preoperativt, postoperativt och vid recidiv. Det finns även belägg för att taxaner är effektiva vid metastaserad sjukdom hos patienter som tidigare fått taxaner som neo-/adjuvant behandling. Detta är en behandlingsstrategi som mer och mer börjar användas kliniskt. LÄS MER