Sökning: "neofunktionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet neofunktionalism.

 1. 1. EU-KOMMISSIONEN OCH DEN ÖKANDE BOLAGSSKATTEKONKURENSEN - En jämförande textanalys av ställningstaganden från Kommissionen angående skattekonkurrensen av bolagsskatter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Tedsjö; [2022-01-27]
  Nyckelord :Bolagsskattekonkurrens; Skatteplanering; Europeiska Kommissionen; Neofunktionalism; Liberal intergovernmentalism; Skatteharmonisering;

  Sammanfattning : Historically the European Commission is seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. Corporate tax-competition within EU has grown over the years and as a result the European Commission has formulated actions related to tax-competition in communications to the European parliament. LÄS MER

 2. 2. EU-DOMSTOLEN OCH PRIVATA AKTÖRER - Analys av EU-Domstolens dömande i begäran om förhandsavgörande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Åhman; [2021-06-21]
  Nyckelord :EU-domstolen; begäran om förhandsavgörande; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism; privata aktörer; offentliga aktörer; medlemsstater; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse whether the Court of Justice of the European Union (CJEU) tends to rule in favour of a certain type of private actor in cases against public actors brought to the Court via the preliminary ruling mechanism. The role played by the CJEU in European integration is debated by scholars defending two different integration theories. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemin och dess påverkan på ekonomisk integration inom Europeiska unionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Onkenhout; Malin Åhr; [2021]
  Nyckelord :Europeiska unionen; covid-19; ekonomisk integration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur coronapandemin har påverkat den ekonomiska integrationen inom den Europeiska unionen. För att studera den ekonomiska integrationen så är uppsatsen fokuserad på EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 och det inkluderade återhämtningspaketet “Next Generation EU”. LÄS MER

 4. 4. Europeiska Unionens hälsopolitiska integration : En kvalitativ dokumentanalys av Europeiska rådets beslut om integration inom hälsopolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :nils Torell; [2021]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Europeiska rådet; Covid-19; Intergovernmentalism; neofunktionalism; hälsopolitik;

  Sammanfattning : The European Union (EU) began as a prevention of future wars. Thereafter the work of the EU has been further integrated, partly linked with ongoing crises in order to follow common goals for the Union. LÄS MER

 5. 5. EUROPEISKA KOMMISSIONEN: IHÄRDIG ELLER ANPASSNINGSBAR? Jämförande textanalys av Kommissionens ställningstaganden angående differentierad integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Sjölund; [2020-12-29]
  Nyckelord :Differentierad integration; Europeisk integration; Neofunktionalism; Intergovernmentalism; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The European Commission is historically seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. The development in the EU has though proceeded towards more differentiation between the member states and they are now less unified. The thesis therefore aims to answer how the Commission reacts to this development. LÄS MER