Sökning: "neokolonialism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet neokolonialism.

 1. 1. Kina: den nya imperialisten eller en katalysator för ekonomisk utveckling? En kvalitativ fallstudie över hur kinesiska kopparföretag bröt mot zambiska arbetslagar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; Linnea Engberg; [2019]
  Nyckelord :Zambia; Kina; arbetsförhållanden; neokolonialism; neoliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kinas roll som en ekonomisk aktör har växt under de senaste årtiondena och som följd åtnjuter landet visst inflytande. Vi utför en fallstudie om Kinas investeringar i Zambias kopparindustri, eftersom Kina investerar synnerligen mycket i Zambia och har sedan år 1998 varit särskilt närvarande i kopparindustrin i landet. LÄS MER

 2. 2. Heart of Darkness och The Rum Diary : Skildringar av kolonialism och neokolonialism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kiro Roskvist; [2016]
  Nyckelord :Hunter S. Thompson; Joseph Conrad; postkolonial litteraturvetenskap; kolonialism; neokolonialism;

  Sammanfattning : Summary This essay examines how Joseph Conrad's novella Heart of Darkness and Hunter S. Thompson's novel The Rum Diary portray´s the effects of colonialism and neocolonialism in Africa and Puerto Rico. LÄS MER

 3. 3. Den skönlitterära politiska spegeln : En tematisk analys av The Grass is Singing och Disgrace

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Victoria Kahlroth; [2012]
  Nyckelord :Litteratur; politik; Black Peril; postkolonialism; neokolonialism; The Grass is Singing; Gräset sjunger; Lessing; Disgrace; Onåd; Coetzee; litteraturens roll; författarsubjektivitet; tematik; rasmotsättningar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER