Sökning: "neologisms"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet neologisms.

 1. 1. LIFE IN ISOLATION - A Corpus-Based Study of the Use of the Word Element Iso during the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tove Nilsson; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; blending; clipping; compounding; coronavirus corpus; Covid-19; English word-formation; neologisms; semantics; vocabulary;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to investigate frequencies and semantic usages of the word element iso in a corpus of newspapers and magazines related to COVID-19, the so called the Coronavirus Corpus. The coronavirus pandemic has led to many new words and expressions and it is thus of interest to examine how often such neologisms are used, as well as what they might communicate semantically. LÄS MER

 2. 2. Long covid, support bubbles, and quarantine raves : Neologisms in English since the beginning of the Covid-19 pandemic in 2020

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Lindfors; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uttrycksmaskinen : Subjektivitet, kollektivitet och språkets deterritorialisering i Johan Jönsons Efter arbetsschema

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Marcus Rombo; [2020]
  Nyckelord :Johan Jönson; Deleuze; Guattari; minor literature; minor poetry; poetry; deterritorialization; literary machine; collective assemblage of enunciation; subjectivity; Johan Jönson; Deleuze; Guattari; mindre litteratur; mindre poesi; poesi; deterritorialisering; litterär maskin; utsägandets kollektiva anordning; subjektivitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar poeten Johan Jönsons Efter arbetsschema från 2008 med hjälp av det begrepp om en ’mindre’ litteratur som utvecklas av Gilles Deleuze och Félix Guattari i deras studie av Franz Kafka. Deleuzes och Guattaris begrepp, som innebär ett särskilt förhållningssätt till den större, etablerade litteraturen, vecklas ut successivt genom uppsatsen för att varvas med läsningar av Jönsons verk. LÄS MER

 4. 4. Sloppy, slab and slender: a comparative study of the phonaestheme sl- in English and Swedish

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Christoffer Modig Forser; [2019]
  Nyckelord :phonaesthemes; ideophones; morphology; phonetics; lexical analysis; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The primary aim of this essay is to add new insight as to the productivity and universality of phonaesthemes in general, and the sl-phonaestheme in particular. The data presented in this essay is generated in two ways: lexical analyses and an experiment. LÄS MER

 5. 5. Roald Dahl’s The BFG in Translation : The lexically creative idiolect of "the BFG" and its translation into Japanese

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Jennifer Nykänen; [2018]
  Nyckelord :Japanese; translation; challenges; strategies; neologism; allusion; wordplay; The BFG; Roald Dahl; idiolect; expressive language;

  Sammanfattning : A translator works as a mediator between an original work that has been written in one language, a source text, and those who will be the audience of the translation, or, in other words, the target text. Translating a text is often a challenging task, as the translator must keep in mind both the source text and its author’s intentions with the text, and also its intended audience, but also keep in mind the target audience of the target text. LÄS MER