Sökning: "neonatal intensive care"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden neonatal intensive care.

 1. 1. A Deep Learning Approach to Predicting the Length of Stay of Newborns in the Neonatal Intensive Care Unit

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bas Theodoor Straathof; [2020]
  Nyckelord :Deep Neural Networks; Electronic Health Records; Length-of-Stay Prediction; Multivariate Time Series Classification; Djupa Neurala Nätverk; Elektroniska Hälsoregister; Klassificering av Multivariat Tidsserie; Förutsägelse av Vistelsetid;

  Sammanfattning : Recent advancements in machine learning and the widespread adoption of electronic healthrecords have enabled breakthroughs for several predictive modelling tasks in health care. One such task that has seen considerable improvements brought by deep neural networks is length of stay (LOS) prediction, in which research has mainly focused on adult patients in the intensive care unit. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av kängurumetoden under vårdtid på neonatal intensivvårdsavdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Bergström; Maria Eliasson; [2020]
  Nyckelord :kangaroo mother care method; intensive care; neonatal; infant; parents; kängurumetoden; intensivvård; neonatal; föräldrar; spädbarn;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Kangaroo-mother care (KMC) is a vital part of the neonatal care. The method is based on skin to skin contact, where the parent or another caregiver, holds the child on itsbare chest for an extensive period of time. This has been proven to have a positive effect on the childs physical and mental development. LÄS MER

 3. 3. Nurse's experience of caring infants in neonatal intensive care unit - A descriptive review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Gu Yufei; Xiong Shuyan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning : beskrivet utifrån ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Anderberg; Sara Engberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Family centered care; Neonatal intensive care unit; Parents; Premature; Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Neonatalavdelning; Prematur; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år föds det 15 miljoner prematura barn i världen. Prematura barn behöver vårdas på en neonatalavdelning, tills de är friska nog att lämna avdelningen. I familjecentrerad omvårdnad betraktas familjen som en helhet. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt prematurfödda barn : -En intervjustudie utifrån barnsjuksköterskors erfarenheter.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Carlén; Anna Hagman; [2020]
  Nyckelord :Family-focused care; Qualitative content analysis; Neonatal intensive care unit; Premature; Nursing; Familjefokuserad omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys; Neonatalavdelning; Prematur; Omvårdnadsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds omkring 7000 prematura barn varje år. Föräldrars närvaro och delaktighet är viktig för att de ska lära känna sitt barn och ta på sig rollen som barnets primära vårdare, men även för barnets välbefinnande och trygghet. LÄS MER