Sökning: "neonatalvård"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet neonatalvård.

 1. 1. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
  Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Valdemarsson; Frida Alexandra Andersson; [2023]
  Nyckelord :Delaktighet; För tidigt födda barn; Föräldrar; Neonatalavdelning; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör vårdpersonal aktivt uppmuntra föräldrar till närvaro och vård av sitt för tidigt födda barn för att säkerställa deras delaktighet. Svensk neonatalvård anses ligga i framkant men det finns utrymme för förbättringar av det psykosociala stödet och omhändertagandet av föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Nollseparation - Sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Svensson; Veronica Thernström; [2022]
  Nyckelord :Zero separation; possibilities; obstacles; nurses; experiences; qualitative study; Nollseparation; möjligheter; hinder; sjuksköterskor; erfarenheter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollseparation är en ny metod som syftar till att inte separera mamma och barn efter förlossningen. Användningen av nollseparation ökar och bidrar till hälsovinster samt att barnets rättigheter och anknytning stärks. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSER AV ATT KNYTA AN TILL BARN PÅ EN NEONATALAVDELNING : EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Ehrning; Emma Fjorde; [2022]
  Nyckelord :Attachment; Experience; Neonatal unit; Parents; Anknytning; Föräldrar; Neonatalavdelning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Upplevelsen av att bli förälder är i sig en omvälvande och känslosam tid. Om barnet behöver vårdas på neonatalavdelning blir det särskilt utmanande för de nyblivna föräldrarna. Neonatalvården utvecklas kontinuerligt och blir alltmer avancerad. Därmed blir också miljön som föräldrarna där möter mer högteknologisk. LÄS MER

 5. 5. Tillfälliga besöksrestriktioner för syskon på neonatalavdelningar : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Pettersson Eld; Hanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; siblings; neonatal care; pediatric nurse; parents; separation; Familjecentrerad omvårdnad; syskon; neonatalvård; barnsjuksköterska; föräldrar; separation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas ungefär 10% av de barn som föds på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården är familjecentrerad omvårdnad väl etablerad där barnsjuksköterskan har en central roll i att arbeta med hela familjen. Många av de inneliggande barnen på en neonatalavdelning har äldre syskon. LÄS MER