Sökning: "neonskyltar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet neonskyltar.

 1. 1. NEONSKYLTAR - ETT OSKYDDAT KULTURARV? Undersökning av skydd i KML och PBL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ola Sandberg; [2019-09-11]
  Nyckelord :Neon signs; heritage; built heritage; Swedish law;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to investigate the possibilities of protecting historic neon signs as heritage with some of the two Swedish laws that protect the built heritage. Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) and Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). LÄS MER

 2. 2. Söderorts Institut För Andra Visioner eller "Men det är ju kul att det händer nåt i alla fall" : ett kandidatexamensarbete om visuella tecken på och erfarenheten av privatiseringar av staden, med fokus på Hökarängen, Hagsätra och Högdalen.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

  Författare :Maryam Fanni Moghaddam; [2013]
  Nyckelord :Hökarängen; Hagsätra; Högdalen; Stockholmshem; bostadsbolag; Söderort; Söderortsvisionen; Vision 2030; Stockholm stad; stadsförnyelse; neon; neonskyltar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER