Sökning: "nervositet"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet nervositet.

 1. 1. Kroppen, knoppen och musiken : Ett utvecklingsarbete om prestationsångest och scenskräck på estetiska programmet i musik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Holmbom; [2021]
  Nyckelord :prestationsångest; scenskräck; nervositet; stress;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete handlar om att skapa en förståelse för vad som ligger till grund för presta- tionsångest och scenskräck och hur man kan använda sig av olika fysiska och verktyg för att mot- verka sådana känslor. Under höstens VFU-period så har en ensembleklass bestående av elever från årskurs 2 och 3 haft undervisning där fokuset har legat på att implementera diverse övningar för att lära åstadkomma en större fysisk och psykisk förståelse och kontroll över sin kropp och psyke. LÄS MER

 2. 2. Andning, för att minska stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Albin Valastig; [2021]
  Nyckelord :Nervositet; Scenskräck; Slagverk; Musikpsykologi; Nervousness; Stage fright; Percussion; Music Psychology; Performing Arts;

  Sammanfattning : I came into contact with the background of this thesis because I had been struggling with shaking during performances. The shakes would often occur in a difficult passage or when that my hands were cold. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier – nya lärplattformar? Beträdande av nya rum för vidareutveckling och inspiration utanför institutionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Alma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Musik; Motivation; Instagram; Övning; Nervositet; Videodokumentation; Music; Practice; Performance anxiety; Video documentation; Performing Arts;

  Sammanfattning : The idea for this bachelor thesis, an action research project, developed as a part of my endeavor for higher independence from the institution and academy, preparing for my withdrawal from these. A personal participation in the practice phenomenon #100daysofpractice, on the social media platform Instagram, constitutes the main method of this project. LÄS MER

 4. 4. Konsten att framträda utan publik : En kvalitativ intervjustudie om scenkonstnärers upplevelse av publikrestriktionerna.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linn-Lee Skantz; [2021]
  Nyckelord :Culture; Cultural professions; Performing arts; Audience; Dance; Theater; Covid- 19; Public ban; Kultur; Kulturyrken; Scenkonst; Publik; Dans; Teater; Covid-19; Publikrestriktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka scenkonstnärligt yrkesverksammas upplevelse av publikrestriktionerna till följd av Covid-19. För att besvara studiens frågeställning och belysa den individuella aktörens erfarenheter av fenomenet har en kvalitativ forskningsmetod använts. LÄS MER

 5. 5. Tala är silver, men tiga är guld - eller? : En intervjustudie om muntlig framställning i ämnet svenska på gymnasiet ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Fransson; [2021]
  Nyckelord :den retoriska arbetsprocessen; fjärrundervisning; gymnasieelever; muntlig framställning; nervositet; närundervisning; svenskundervisning; talängslan; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka några utvalda år 3 gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning i svenskämnet. Detta har undersökts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med sex stycken elever. LÄS MER