Sökning: "netflix"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet netflix.

 1. 1. Reflektion om spegelfasen i Russian Doll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Veronika Waga; [2020]
  Nyckelord :Mirror stage; Russian Doll; Jaques Lacan.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen genomförs en närläsning av ett avsnitt i den amerikanska Netflix-serien Russian Doll utifrån den psykoanalytiska termen spegelfasen. Spegelfasen utvecklades av psykoanalytikern Jaques Lacan och har efter hans presentation på 1930-talet kommit att utvecklas och appliceras bland annat på filmer och serier. LÄS MER

 2. 2. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER

 3. 3. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 4. 4. I don’t think I’m like the other guys that hire you : en kvalitativ innehållsanalys över representationen av sexköpare i tre samtida tv-serier på Netflix

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Sofia Jung; [2019]
  Nyckelord :populärkultur; representation; subjekt; sexköpare; sexköp; tv-serie; Netflix; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker framställningen av sexköpare i avsnitt från tre samtida tv-serier som ingår i Netflix svenska utbud. Som populärkulturella fenomen producerar och reproducerar tv-serierna en viss uppfattning gällande sexköpare i det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Stereotypical gender roles alive and well in the Netflix production The Kissing Booth : Using readily available film to unveil and challenge gender norms in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sofia Robinsson; [2019]
  Nyckelord :The Kissing Booth; Netflix; gender studies; film studies; Bechdel test; gender stereotypes; gender norms; EFL classroom; upper secondary school;

  Sammanfattning : This essay is focused on gender issues in the film The Kissing Booth directed by Vince Marcello and how it can be used in a Swedish EFL classroom to problematize the stereotypical portrayals of the main characters. Since film is readily available for people in the Western world, including young students, it is important to teach them to be mindful of how media content can influence people in different ways. LÄS MER