Sökning: "netflix"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet netflix.

 1. 1. Användbarhet för synskadade inom digitala underhållningstjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elmir Karic; Thomas Nordqvist; Tim Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Usability; Usability Evaluation; Visually Impaired; Digital Entertainment Services; Användbarhet; Användbarhetsutvärdering; Synskadade; Digitala underhållningstjänster;

  Sammanfattning : I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. LÄS MER

 2. 2. Developing a Digitally Transformed Business Model

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Joy Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Danish Movies; Digital Transformation; Cinema; Distribution; Digitalization; Business Models;

  Sammanfattning : Online movie distribution has become a common practice after giants such as HBO and Netflix have entered the scene. Despite the new digital technologies, the Danish movie industry are having a hard time benefitting from these. LÄS MER

 3. 3. Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam : En utforskande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Bergqvist; Jim Glansk; [2018]
  Nyckelord :Collaborative filtering; Content-based filtering; Recommender systems; Steam; Computer Science; Machine learning; Information retrieval; Collaborative filtering; Content-based filtering; Rekommendationssystem; Steam; Datorvetenskap; Maskininlärning; Informationssökning;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. LÄS MER

 4. 4. Den lyssnande åskådaren: Betydelsen av de fyra ljudelementens balans för framkallandet av känslor i ett audiovisuellt material

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amelie Hallberg; [2018]
  Nyckelord :audiovisuellt material; känslor; ljud; abstrakt; logiskt; temporalt; abstrakt ljudelement;

  Sammanfattning : Det finns en risk för att producenter av audiovisuellt material förringar betydelsen av den audiella delen till förmån för den visuella. Sonnenheim och Pauletto (2014) menar att det audiella materialet är av minst lika stor vikt som det visuella när det kommer till hur bra det audiovisuella materialet blir. LÄS MER

 5. 5. Televisuella Illusionsbrott : Frank Underwoods relation till åskådaren i House of Cards

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Natalie Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :estetik; tv och film; Filmvetenskap; House of Cards; illusion; illusionsbrott; Shakespeare; Verfremdung; narrativ; realism; Brecht; Netflix; åskådare; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER