Sökning: "netherland"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet netherland.

 1. 1. En jämförelse av implementering av ERTMS mellan Sverige och Holland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Simon Kristoffersson; Filip Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :ertms; e2; etcs; implementering; sverige; holland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To ease railway traffic between countries in Europe, EU have decided that a new common signalling system should be implemented. This new signalling system is ERTMS, which is a shortening for European Rail Traffic Management System. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av cykelnätet i Upplands Väsby kommun : En multikriterieanalys

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Johanna Qvarfordt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportsektorn är en av de största bidragare till klimatförändringar idag, där en stor andel är bilburna persontransporter under 5km. Många av dessa resor skulle kunna ersättas med cykel som både har folkhälsofördelar och är ett klimat- och miljöneutralt transportmedel. LÄS MER

 3. 3. Cykelns plats i staden : metoder för en ökad och säkrare cykling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Arnås; [2014]
  Nyckelord :cykling; cykelvägnät; cyklist; fysisk planering;

  Sammanfattning : I ett samhälle som allt mer belyser vikten av att minska människans påverkan på sin omgivande miljö, har en grönare transport blivit en stor del i planeringen och satsningen på den hållbara staden. I den satsningen är cykeln en viktig del som inte bara kan bidra till en bättre fysisk och mental hälsa hos sina medborgare utan även bidra till en klart bättre levnadsmiljö genom bättre luftkvalitet, minskat buller, större social samhörighet och fler jobb (WHO, 2014). LÄS MER

 4. 4. Beräkning av massbalanser för metaller i vatten samt miljöriskbedömning av Nerån vid Österbyverken i Östhammars kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Thereze Ladekrans; [2011]
  Nyckelord :mass balances; environmental risk assessment; water; sediment; metals; massbalanser; miljöriskbedömning; vatten; sediment; metaller;

  Sammanfattning : Österbyverken is an industrial estate in Östhammars municipality in Uppland, Sweden. Many different activities have taken place on the estate the last 600 years. During the last 15 years both health and environmental studies have been made by different companies. LÄS MER

 5. 5. THE NETHERLANDS AND FOREIGN TRADE EMBODIED ENERGY: A DECOMPOSITION ANALYSIS OF STRUCTURAL AND TECHNICAL EFFECTS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Rutger Armand Willem De Graaf; [2011]
  Nyckelord :Keywords: Energy; Foreign trade; Environmental Kuznets Curve; Dematerialization; Energy intensity; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines whether there exists any causal relationship between foreign trade and declining energy intensity in the Netherlands. In other words, does the Netherlands outsource its energy intense industries to less developed countries rather than solve them internally? No significant causal relationships is found between international trade and declining energy intensity, since the Netherlands has long been a net exporter of embodied energy and continued to be so until 2005. LÄS MER