Sökning: "netnografi sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden netnografi sociala medier.

 1. 1. "Mine hips doth not bear false witness" : En undersökning av historiebruk och porträtteringen av medeltiden på sociala medier via #MedievalTikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Middle ages; Netnography; Social Media; TikTok; Use of History.; Historiebruk; Medeltiden; Netnografi; Sociala medier; TikTok.;

  Sammanfattning : This essay aim to study the hashtag and trend #MedievalTikTok, popular on the TikTok mobileapplication starting late summer 2020. The trend will get looked at through concepts like use of history (historiebruk). Some of the main ways the trend uses history is for entertainment, socialization and commercialization. LÄS MER

 2. 2. #kroppskamp : En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; kroppsaktivism; könsroller; induvidualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. LÄS MER

 3. 3. Among Us på Twitch : underhållande marknadsföring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Svensson; Victor Simon Svenfelt; [2021]
  Nyckelord :Twitch; marknadsföring; livestreaming; videospel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är författad av Caroline Svensson och Victor Svenfelt för fortsättningskursen i Medie- & kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Among Us på Twitch - underhållande marknadsföring undersöker hur videospelet Among Us kunde bli ett av 2020 populäraste videospel och vilken roll den sociala medieplattformen Twitch spelade i det hela. LÄS MER

 4. 4. "I wish I was quarantined here" : En netnografi över Visit Swedens aktivitet under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melanie Herrlin Nilsson; Matilda Sjölin Skog; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Visit Sweden; kommunikation; COVID-19; relationsbyggande; netnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet destinationsaktivitet på sociala medier genom en fallstudie av Visit Swedens Instagramkonto under COVID-19. Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen mellan en destinationsorganisation och användare på Instagram sker under kris. LÄS MER

 5. 5. #MentalHealth : En netnografisk studie om hur psykisk ohälsa representeras på TikTok

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Darejati; [2021]
  Nyckelord :social media; TikTok; mental health; representation; public sphere; participatory culture; netnography; sociala medier; TikTok; psykisk hälsa och ohälsa; representation; offentlighet; deltagarkultur; netnografi;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur psykisk ohälsa representeras på TikTok. Syftet med undersökningen var att genom netnografi observera hur användarna visar upp och diskuterar ämnet för att få en större förståelse för hur sociala medier kan användas för att sprida kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa. LÄS MER