Sökning: "netnography"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet netnography.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. "I wish I was quarantined here" : En netnografi över Visit Swedens aktivitet under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melanie Herrlin Nilsson; Matilda Sjölin Skog; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Visit Sweden; kommunikation; COVID-19; relationsbyggande; netnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet destinationsaktivitet på sociala medier genom en fallstudie av Visit Swedens Instagramkonto under COVID-19. Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen mellan en destinationsorganisation och användare på Instagram sker under kris. LÄS MER

 3. 3. How Brand Activism Affects Consumer Attitude : A study on Swedish consumers’ attitudes towards companies using brand activism, with the Black Lives Matter movement as context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lundemo Dahlin; Diana Araf; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Social movements; Consumer attitude; Brand attitude; Consumer behavior; BLM; Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Sociala rörelser; konsumentattityd; varumärkesattityd; konsumentbeteende; BLM;

  Sammanfattning : Black Lives Matter rörelsen engagerade människor både internationellt och nationellt under våren 2020. Företag var inte sena med att ta ställning och visa deras stöd i frågan, vilket ledde till olika typer av reaktioner bland deras konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Influencers användning av sociala plattformar : En netnografisk studie om hur influencers använder Instagram för att påverka sina följare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ronja Andegras; Näslund Amelie; [2020]
  Nyckelord :Instagram; influencer usage; user experience; source credibility model; netnography;

  Sammanfattning : The study examines influencers usage of the social media platform Instagram and how their usage can affect the receiver of their content. The purpose of this study is therefore to observe how influencers are using the platform in order to influence their followers. LÄS MER

 5. 5. Tourist Experiences & Zoo Tourism: A case study of Tropikariet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Yibo Xu; [2020]
  Nyckelord :tourist experience; wildlife tourism; modern zoo tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Zoos have been gaining increased popularity from tourists in recent years, as many people feel distant from wildlife and thus are eager to experience closeness with animals. The aim of this paper is to analyse tourist experiences of modern zoo tourism and the research question asked is “What types of tourist experiences are tourists gaining when visiting a modern zoo?” To achieve this aim, knowledge from previous studies on tourist experiences and theoretical perspective discussing these experiences, in particular experiences of wildlife tourism and modern zoos, are presented in the literature review. LÄS MER