Sökning: "nettonuvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet nettonuvärde.

 1. 1. Höghastighetsjärnvägar i Sverige: En samhällsekonomisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Englund; [2021]
  Nyckelord :Samhällsekonomisk analys; CBA; höghastighetståg; Sverigeförhandlingen; Riksrevisionen; Trafikverket.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på rollen av samhällsekonomisk analys (CBA) i relation till stora offentliga infrastrukturinvesteringar. Målet är att diskutera utförandet och användningen av CBA i planeringsprocessen för en höghastighetsjärnväg i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 3. 3. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 4. 4. Feasibility analysis of upgrading the cogeneration unit of George Washington sugar mill in Cuba

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joakim Ginste; Sascha Partanen; [2020]
  Nyckelord :CEST; cogeneration; levelized cost of energy; net present value; sugar mill; CEST; kraftvärmeverk; energiproduktionskostnad; nettonuvärde; sockerbruk;

  Sammanfattning : Cuba’s government has set a goal to generate 24 percent of the country’s electricity from renewable sources by 2030. The country’s many sugar mills have been identified as key contributors to reach this goal as their cogeneration units have the potential to significantly increase Cuba’s electricity production from biomass by upgrading them to bioelectric plants. LÄS MER

 5. 5. Wasted Biogas : Economic analysis of biogas recovery adjoined to existing incineration facility in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tobias Johansson; Theo Målsten; [2020]
  Nyckelord :Anaerobic Digestion AD ; Residual Waste; Food Waste; Energy Recovery; Biogas Recovery; Incineration; Sweden; Economic Assessment;

  Sammanfattning : Biogas is of growing interest in Sweden, and a public inquiry suggested the government to set a goal of producing 10 TWh biogas in 2030 although only 2 TWh biogas was produced in Sweden in 2018 (Regeringskansliet, 2019) (Klackenberg, 2019). To achieve this optimistic goal and to meet the increased demand of biogas, new biogas production facilities needs to be built. LÄS MER