Sökning: "network synchronization"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden network synchronization.

 1. 1. Synchronization of Acoustic Sensors in a Wireless Network

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Synchronization; GNSS; GPS; WSN;

  Sammanfattning : Geographically distributed networks of acoustic sensors can be used to identify and localize the origin of acoustic phenomena. One area of use is localization of snipers by detecting the bullet's shock wave and the muzzle blast. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkontrollstyrd sampling av tröghetssensorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Nicholas Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Remote controlled; sampling; inertial sensor; inertial sensors; wifi; Fjärrkontrollstyrd; sampling; tröghetssensor; tröghetssensorer; wifi;

  Sammanfattning : På avdelningen Medicinsk Teknik-Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus (MT-FoU) pågår en utveckling av ett rörelsemätsystem (MoLab) som syftar till att ge kvantitativa data från individer med nedsatt rörelsefunktion. Denna information kan fungera som underlag för behandling och användas för att utvärdera uppföljning av behandlingar. LÄS MER

 3. 3. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 4. 4. IOT CONNECTIVITY WITH EDGE COMPUTING

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Maximilian Stiefel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Billions of Internet of Things (IoT) devices will be connected in the next decades. Most devices are for Massive Machine Type Communication (MMTC) applications. This requires the IoT infrastructure to be extremely efficient and scalable (like today’s Internet) to support more and more devices connected to the network over time. LÄS MER

 5. 5. Blockchain Use for Data Provenance in Scientific Workflow

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sindri Már Kaldal Sigurjonsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Data provenance; Scientific workflow; Versioning;

  Sammanfattning : In Scientific workflows, data provenance plays a big part. Through data provenance, the execution of the workflow is documented and information about the data pieces involved are stored. This can be used to reproduce scientific experiments or to proof how the results from the workflow came to be. LÄS MER