Sökning: "network."

Visar resultat 1 - 5 av 9625 uppsatser innehållade ordet network..

 1. 1. Convolutional neural networks for semantic segmentation of FIB-SEM volumetric image data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Fredrik Skärberg; [2020-11-26]
  Nyckelord :Deep learning; convolutional neural networks; image analysis; semantic segmentation; focused ion beam scanning electron microscopy; porous materials; controlled drug release;

  Sammanfattning : Focused ion beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) is a well-established microscopytechnique for 3D imaging of porous materials. We investigate three poroussamples of ethyl cellulose microporous films made from ethyl cellulose and hydroxypropylcellulose (EC/HPC) polymer blends. LÄS MER

 2. 2. WOMENʼS WOVEN WEB - Activating the Biographical Dictionary of Swedish Women through Social Network Narratives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alvarez Díaz María Guadalupe; [2020-11-23]
  Nyckelord :Social Network Analysis; SNA; mixed methodologies; lexikon; SKBL; IDN; Interactive Digital Narratives; kvinnor; kvinnorörelse; kvinnohistoria; kvinnliga studier; hemslöjd; textilkonst; mönsterritare; slöjdare; 1800-talet; 1900-talet; konstnärer; formgivning; kulturhistoria; pionjärer; entreprenörer; visualiseringar; socialt nätverk; kontakt; tekniska skolor; digital humaniora; lexicon; Swedish domestic handicraft; Swedish textile art; 19th Century; 20th Century; Swedish Technical schools; pioneers; entrepreneurs; network visualizations; female studies; digital humanities;

  Sammanfattning : When the Biographical Dictionary of Swedish Women (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL), became freely available online, it opened the opportunity to examine and transform its text-based content in new ways. The purpose of this project is to apply and reflect on explorative visualizations of social networks as a method for presenting and analysing data from SKBL. LÄS MER

 3. 3. Det sociala nätverkets betydelse för politiskt deltagande bland medborgare med olika grader av psykisk ohälsa- En kvantitativ studie om psykisk ohälsa, socialt nätverk och politiskt deltagande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caspar Engsner; [2020-11-10]
  Nyckelord :Political participation; political socialization; mental health; mental illness; social network; loneliness;

  Sammanfattning : Following the destigmatizing of mental illness, the health issue has gained increased political attention. New reports claim that mental illness is on the rise in many social groups starting at young ages. Simultaneously loneliness and lacking social networks are becoming increasingly important political issues. LÄS MER

 4. 4. Interactionwise Semantic Awareness in Visual Relationship Detection

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Pagliarini Giovanni; Imtiaz Azfar; [2020-11-06]
  Nyckelord :Deep Learning; Natural Language Processing; Computer Vision; Visual Relationship Detection; Object Detection;

  Sammanfattning : Visual Relationship Detection (VRD) is a relatively young research area, where thegoal is to develop prediction models for detecting the relationships between objectsdepicted in an image. A relationship is modeled as a subject-predicate-object triplet,where the predicate (e.g an action, a spatial relation, etc. LÄS MER

 5. 5. Data-driven configuration recommendation for microwave networks A comparison of machine learning approaches for the recommendation of configurations and the detection of configuration anomalies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Simon Pütz; Simon Hallborn; [2020-11-06]
  Nyckelord :Configuration; Recommendation; Machine learning; Microwave network;

  Sammanfattning : As mobile networks grow and the demand for faster connections and a better reachabilityincreases, telecommunication providers are looking ahead to an increasingeffort to maintain and plan their networks. It is therefore of interest to avoid manualmaintenance and planning of mobile networks and look into possibilities to helpautomate such processes. LÄS MER