Sökning: "neural data"

Visar resultat 1 - 5 av 1335 uppsatser innehållade orden neural data.

 1. 1. Bot or Human: Identifying Bot­Generated Clicks Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FILIP BORG; AXEL BROBECK; SAGA KORTESAARI; NERMIN SKENDEROVIC; ARVID SUNDBOM; CHARLES SUNDSTRÖM; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “I’m not a robot” is a common CAPTCHA (Completely Automated PublicTuring test to tell Computers and Humans Apart) often shown today uponentering websites. The purpose behind the challenge is to distinguish hu mans from robots, or bots. However, the user experience becomes somewhatintrusive and is not always viable for many websites. LÄS MER

 2. 2. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 3. 3. Driver Behavior Classification in Electric Vehicles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FEDERICA COMUNI; CHRISTOPHER MÉSZÁROS; [2021-07-06]
  Nyckelord :Aggressive driver behavior; Driver behavior classification; Self-attention; Recurrence plots; active learning; Active deep dropout; Gradual pseudo labeling;

  Sammanfattning : Studies have shown that driving style affects the energy consumption of electric vehicles, with aggressive driving consuming up to 30% more energy than moderate driving. Therefore, modeling of aggressive driving can provide a more precise estimation of the energy consumption and the remaining range of a vehicle. LÄS MER

 4. 4. Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Freja Nordh; Mattis Hallberg; Shayan Mollahosseini; Jack Sandberg; Erik Jansson; Philip Gard; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder appliceradepå bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionellprincipalkomponentanalys och principalkomponentanalys. För de neurala nätverken har vi tvåtyper: CNN och FNN. LÄS MER

 5. 5. Quantum Error Correction Using Graph Neural Networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Valdemar Bergentall; [2021-06-17]
  Nyckelord :Quantum error correction; surface code; graph neural networks;

  Sammanfattning : A graph neural network (GNN) is constructed and trained with a purpose of usingit as a quantum error correction decoder for depolarized noise on the surface code.Since associating syndromes on the surface code with graphs instead of grid-likedata seemed promising, a previous decoder based on the Markov Chain Monte Carlomethod was used to generate data to create graphs. LÄS MER