Sökning: "neurodegenerativa tillstånd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden neurodegenerativa tillstånd.

 1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens och dess betydelse i dagliga aktiviteter : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Lindén; Filip Sellén; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; åtgärder; aktiviteter i det dagliga livet; neurodegenerativa tillstånd; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Demens är en växande sjukdom världen över. Vid demens kan den drabbade få svårigheter att utföra aktiviteter i det dagliga livet på samma sätt som innan sjukdomen. Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa personer med demens att öka eller bibehålla funktioner i dagliga aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. MRI-based quantification of magnetic susceptibility: Assessment of measurement and calculation accuracy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund; Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Emma Olsson; [2016]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : An object in an external magnetic field will be magnetized and the degree of magnetization is dependent of the magnetic susceptibility of the object. The local magnetic field inside and around an object in the MR scanner will change due to the magnetization of the object. LÄS MER

 3. 3. Kan träning vara ett alternativ till läkemedel vid låggradig systemisk inflammation?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Johansson; [2014]
  Nyckelord :Inflammation; träning; IL-6; CRP; TNF-alfa;

  Sammanfattning : Introduktion: Inflammation är en bidragande orsak till flera av dagens folksjukdomar t ex diabetes, ateroskleros, neurodegenerativa sjukdomar och vissa former av cancer. Inflammation karaktäriseras av en 2-4 gånger förhöjd nivå av anti- och proinflammatoriska cytokiner (framför allt IL-6 och TNF-a) samt ökad halt C-reaktivt protein. LÄS MER

 4. 4. Signal Transduction: Dopamine D1 receptor-induced signaling cascades in the striatum in Parkinson's disease

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Natallia Maslava; [2012]
  Nyckelord :basal ganglia; calcium pathway; D1 receptor pathway; dyskinesia; extracellular signal regulated kinases 1 and 2; metabotropic glutamate receptors; Parkinson’s disease; synaptic plasticity; Western blot.; dopamine; basala ganglier; kalcium signalväg; D1 receptor signalväg; dyskinesi; extracellulär signal-reglerade kinaser 1 och 2; metabotropa glutamatreceptorer; Parkinsons sjukdom; synaptisk plasticitet; dopamin;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste progressiva neurodegenerativa sjukdomer som drabbar upp till tio miljoner människor i världen. Sjukdomen orsakas av död av de nervceller som producerar signalämnet dopamin. För att kompensera bristen på dopamin, får patienter läkemedlet levodopa som är en precursor för dopamin. LÄS MER