Sökning: "neurological rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden neurological rehabilitation.

 1. 1. Betydelsen av hopp hos patienter med stroke och anhöriga

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Danial Arastoo-Pour; [2020]
  Nyckelord :Family members; Hope; Rehabilitation; Stroke; Recovery; Familjemedlemmar; Hopp; Rehabilitering; Stroke; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en vanlig sjukdom och är en av de vanligaste orsakerna till död i Sverige. Stroke är något som sker neurologiskt och kan leda till förlamning och andra problem. LÄS MER

 2. 2. Det behövs en knuff liksom nu och då för att man ska komma vidare : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av att få rehabiliterande insatser i ett varmt klimat bland patienter med neurologiska sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Josefine Bastås; Josefine Lind; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; neurological diseases; warm climate; rehabilitation; Klimatvård; neurologiska sjukdomar; rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med neurologiska sjukdomar är ofta i behov av rehabiliterande insatser för att kunna bibehålla kroppsliga funktioner och klara av dagliga aktiviteter. I vissa fall får dessa patienter möjlighet att delta i rehabiliteringsperioder i ett varmt klimat (klimatvård). LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapiprocessen; Uppföljningar; Teamarbete; Fysisk arbetsplatsmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. LÄS MER

 4. 4. The Co-Strategy Process: introducing technology through interdisciplinary collaboration, so it meets biology in society : A case study regarding the path of Robot-Assisted-Rehabilitation from laboratory to patients in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Pascalina Suciu; [2019]
  Nyckelord :Interdisciplinary collaboration; RAR; medical technology; neuro-rehabilitation; implemetation;

  Sammanfattning : As part of the current fast growing development of digital technologies, collaborations between professions such as neurosciences, robotics, big data processing and artificial intelligence offer new possibilities for healthcare. For these new technologies to reach clinical practice, there is an increasing need for interdisciplinary organizational work to support decision-making over their introduction. LÄS MER

 5. 5. Development of techniques for measuring the mobility of knee joints in children with Cerebral Palsy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Nadia Wåhlin; Louise Wrange; [2018]
  Nyckelord :Range of motion; Cerebral Palsy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cerebral Palsy, commonly referred to as CP, is a neurological disorder that results in loss or impairment of motor function, which affects body movement, muscle control, muscle coordination and balance. In Sweden, about 200 children are diagnosed with Cerebral Palsy every year and the disorder can cause imbalances between the muscles. LÄS MER