Sökning: "neurological rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden neurological rehabilitation.

 1. 1. Development of techniques for measuring the mobility of knee joints in children with Cerebral Palsy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Nadia Wåhlin; Louise Wrange; [2018]
  Nyckelord :Range of motion; Cerebral Palsy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cerebral Palsy, commonly referred to as CP, is a neurological disorder that results in loss or impairment of motor function, which affects body movement, muscle control, muscle coordination and balance. In Sweden, about 200 children are diagnosed with Cerebral Palsy every year and the disorder can cause imbalances between the muscles. LÄS MER

 2. 2. Platform development of body area network for gait symmetry analysis using IMU and UWB technology

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Persson; [2018]
  Nyckelord :BAN; Body Area Network; gait; gait symmetry; gait symmetry analysis; IMU; inertial measurement unit; UWB; Ultra Wide-Band; sensor node; sensors; sensor fusion; electronics; hardware;

  Sammanfattning : Having a device with the capability of measure motions from gait produced by a human being, could be of most importance in medicine and sports. Physicians or researchers could measure and analyse key features of a person's gait for the purpose of rehabilitation or science, regarding neurological disabilities. LÄS MER

 3. 3. Möte, reflektion och ansvar : i arbete som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ulla Henell; [2018]
  Nyckelord :neurological rehabilitation; stroke; physiotherapy; encounter; reflection; responsibility; autonomy; practical knowledge; tacit knowledge; experience; disappointment; neurologisk rehabilitering; stroke; sjukgymnastik; möte; reflektion; ansvar; autonomi; praktisk kunskap; tyst kunskap; erfarenhet; besvikelse;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä beskriver jag två möten med personer som drabbats av stroke. I reflektion kring dessa möten redogör jag för dilemman i min yrkesvardag. Jag försöker att beskriva vikten av att förståelse uppnås mellan mig som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering och de personer jag möter. LÄS MER

 4. 4. Investigating the spatial patterns and climate dependency of Tick-Borne Encephalitis in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elisabeth Farrington; [2017]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Science; Tick-Borne Encephalitis; TBE; Sweden; Climate Change; Spatial Patterns; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The increasing prevalence of Tick-Borne Encephalitis (TBE) in Sweden is a cause of concern to both individuals and the public health service. The disease is spread via bites from the vector Ixodes ricinus and causes long-term neurological damage in 46% of cases. LÄS MER

 5. 5. Effekter av Vasa-konceptet på funktion i övre extremitet och på livskvalitet efter förvärvad hjärnskada : tre experimentella fallstudier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sigrid Salminen; Angelica Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stroke; brain injury; upper extremity function; quality of life; neurological rehabilitation; physical therapy; Stroke; hjärnskada; funktion i övre extremitet; livskvalitet; neurologisk rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige drabbas årligen 50 000 personer av förvärvad hjärnskada. Vanliga komplikationer är funktionsnedsättning i övre extremitet, skuldersmärta, spasticitet och sänkt livskvalitet. LÄS MER