Sökning: "neurologisk rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden neurologisk rehabilitering.

 1. 1. Upplevelserna av musik och dess påverkan på gångförmågan : - hos personer med Parkinsons sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tilda Rosbusk; Charles Duc; [2018]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; musik; gångförmåga; fysioterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk degenerativ neurologisk sjukdom som leder till motoriska funktionsnedsättningar. De tre vanligaste motoriska symtomen som uppkommer genom sjukdomen är bradykinesi, muskulär rigiditet och vilotremor vilket påverkar gångförmågan negativt då det kan resultera i postural instabilitet och korta stapplande steg. LÄS MER

 2. 2. Möte, reflektion och ansvar : i arbete som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ulla Henell; [2018]
  Nyckelord :neurological rehabilitation; stroke; physiotherapy; encounter; reflection; responsibility; autonomy; practical knowledge; tacit knowledge; experience; disappointment; neurologisk rehabilitering; stroke; sjukgymnastik; möte; reflektion; ansvar; autonomi; praktisk kunskap; tyst kunskap; erfarenhet; besvikelse;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä beskriver jag två möten med personer som drabbats av stroke. I reflektion kring dessa möten redogör jag för dilemman i min yrkesvardag. Jag försöker att beskriva vikten av att förståelse uppnås mellan mig som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering och de personer jag möter. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering med passiv rörelseträning, massage och ståträning på paraplegiska hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Forslind; [2018]
  Nyckelord :rehabilitering; diskbråck; paraplegi; hund; passiv rörelseträning; massage; ståträning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Diskbråck är en vanlig orsak till neurologisk dysfunktion hos hund och oavsett om skadan opereras eller inte behövs rehabilitering för att återfå bästa möjliga funktion i bakbenen. Ett diskbråck som orsakar paraplegi ger följder som orsakar ökad inaktivitet och ökad tid i stillhet. LÄS MER

 4. 4. Personer med muskelspasticitet sett ur ett livsvärldsperspektiv : Livsvärldens betydelse för val av och rekommendationer till hjälpmedelsbaserad träning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Jansson; Monika Magnusson; [2017]
  Nyckelord :livsvärld; följsamhet; hjälpmedel; hälsa; muskelspasticitet; smärta; Mollii; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Vid neurologisk skada, såsom stroke eller Cerebral Pares, är det vanligt att drabbas av muskelspasticitet. Ett alternativ till sedvanlig rehabilitering och habilitering kan vara att träna i hemmet med ett hjälpmedel vid namn Mollii. För att kunna använda detta hjälpmedel krävs engagemang från användaren. LÄS MER

 5. 5. Effekter av Vasa-konceptet på funktion i övre extremitet och på livskvalitet efter förvärvad hjärnskada : tre experimentella fallstudier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sigrid Salminen; Angelica Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stroke; brain injury; upper extremity function; quality of life; neurological rehabilitation; physical therapy; Stroke; hjärnskada; funktion i övre extremitet; livskvalitet; neurologisk rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige drabbas årligen 50 000 personer av förvärvad hjärnskada. Vanliga komplikationer är funktionsnedsättning i övre extremitet, skuldersmärta, spasticitet och sänkt livskvalitet. LÄS MER