Sökning: "neurologisk status"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden neurologisk status.

 1. 1. Hjärnforskning i företagsekonomins tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Borg; [2019]
  Nyckelord :Neuropedagogik; Hjärnbaserat lärande; Företagsekonomi; Didaktik;

  Sammanfattning : Examensarbetet intresserar sig för Neuropedagogiken och på vilket sätt undervisning i Företagsekonomi kan utvecklas genom att ett sådant perspektiv tillförs. Under 2000-talet har både neurologisk forskning och försök att integrera denna i pedagogiska sammanhang utvecklats enormt. LÄS MER

 2. 2. Neurointensivvårdspatientens förutsättningar för ett optimalt neurologiskt wake-up test : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Eriksson; Cecilia Hassmund; [2014]
  Nyckelord :interruption of sedation; observational study; neurocritical care; neurological assessment; nursing interventions; observationsstudie; omvårdnadsåtgärder; neurointensivvård; neurologisk status; sederingsstopp;

  Sammanfattning : Background: Examinations with the intent to assess neurological functions and level of conciousness are common in neurocritical care, but the effect on the patient is not entirely researched.Aim: The purpose of this study was to describe the patient’s situation at the neurological wake-up test concerning the environment, nursing interventions and the possibility given the patient to become awake, and if these conditions affect the outcome of the wake-up test. LÄS MER

 3. 3. EHV-1 och virusinducerad abort

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Bager Björzen; [2014]
  Nyckelord :EHV-1; ekvint herpesvirus-1; abort; virusabort; ekvint herpesvirus; equine herpesvirus-1; abortion; viral abortion; equine herpesvirus;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att redogöra för hur EHV-1 orsakar abort hos dräktiga ston samt patogenes och egenskaper hos viruset som leder fram till abort. Ekvint herpesvirus typ 1(EHV-1) är ett α-herpesvirus som finns över hela världen och kan orsaka tre olika typer av sjukdomar hos häst: Respiratorisk sjukdom, neurologisk sjukdom och abort. LÄS MER

 4. 4. Villkorad (be)handling Patientkonstruktioner, alienation och självstyrning i en tvärprofessionell kontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabet Sernbo; [2012-11-20]
  Nyckelord :Patientkonstruktioner; alienation; självstyrning; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Studien baseras på observationsreferat och transkriptioner från åtta tvärprofessionellateammöten, utan patientdeltagande, inom ramen för neurologisk rehabilitering. Syftet var attproblematisera patientkonstruktioner i teamens framställningar. LÄS MER

 5. 5. Pupillövervakning : specialistsjuksköterskans användning inom neurokirurgisk intensivvård

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jenny Alm; Per Furness; [2010]
  Nyckelord :pupil monitoring; neurosurgical intensive care; neurological monitoring; pupil; nursing interventions; pupillövervakning; neurokirurgisk intensivvård; neurologisk övervakning; pupill; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pupillövervakning är en del i den neurologiska bedömningen med hög relevans för neurokirurgiska intensivvårdspatienter. Den finns även beskriven som del i smärt- och sederingsövervakning. Syfte: Att undersöka hur specialistsjuksköterskor inom neurokirurgisk intensivvård använder sig av pupillövervakning i sitt arbete. LÄS MER