Sökning: "neuropsychiatric disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden neuropsychiatric disabilities.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. "Ett misslyckande i kvarten" - En kvalitativ studie om hur kvinnor med ADHD upplever sin vardag och sina sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lorena Sierra Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Adult Women; Gender Studies; Stigma; Social Constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women with ADHD are statistically diagnosed later in life than men. Previous studies have shown that girls and women with neuropsychiatric disabilities tend to hide their symptoms to appear normative. It is discussed that girls may be judged harder than boys for expressing some of the common ADHD-symptoms due to stereotypical gender norms. LÄS MER

 3. 3. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 4. 4. Gud har skapat alla människor till sin avbild : En studie om andlig längtan hos ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Jeanette Erixon; [2022]
  Nyckelord :spiritual longing; neuropsychiatric disabilities; the Church of Sweden; young people; role theory; language theory; the illusionist world; andlig längtan; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Svenska kyrkan; ungdomar; rollteori; språkteori; illusionistiska världen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether young people with neuropsychiatric disabilities feel that they have a spiritual longing. The research questions are also about what young people experience that which their spiritual longing is expressed and what conditions and obstacles exist to meet their longing and needs. LÄS MER

 5. 5. Lärares extra anpassningar i Hem- och konsumentkunskap för elever med neuropsykriatisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Ulla Enqvist; Jennie Frost; [2022]
  Nyckelord :neuropsykriatisk funktionsnedsättning; NPF; Hem- och konsumentkunskap; HKK; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Background By law, extra adaptions must be made for students who are at risk of not achieving the knowledge requirements within the framework of regular teaching. Students with neuropsychiatric disabilities may have learning difficulties as well as social and emotional difficulties, which can make it more difficult in groupwork. LÄS MER