Sökning: "neuropsychiatric disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden neuropsychiatric disorders.

 1. 1. Att anpassa en lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ studie av lärares erfarenheter på fyra fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Jonsson; Hallgrehn Hannah; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; Fritidshemsmiljön; Miljö; Anpassning; Möjligheter; Svårigheter; Struktur;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter lärare i fritidshem har av att anpassa den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet med utgångspunkt från elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras behov eller diagnos. Studien fokuserar på följande forskningsfråga: Vilka möjligheter respektive svårigheter finns enligt lärare i fritidshem av att organisera och anpassa fritidshemsmiljön för elever med NPF- behov eller diagnos? Studien var kvalitativ och fyra intervjuer har genomförts med lärare i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER

 3. 3. Häktning av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sussy Munoz Huapaya; [2019]
  Nyckelord :Häktning - häktning av barn - restriktioner - barnkonventionen - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ADHD - ADD - Autismspektrumstörning;

  Sammanfattning : “You only try to stay in the real world”, “you get strange, cold and off”. These are citations from childrens own stories about being in detention and isolated. Approximately 10 000 people are detained annually in Sweden with and without restrictions and several of these are children, persons between 15 - 17 years old. LÄS MER

 4. 4. Effekt och betydelse av memantin i monoterapi vid behandling av måttlig till svår Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maria Löthgren; [2019]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; memantin; monoterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen med ca 90 000 fall i Sverige och där 20–25 000 drabbas årligen. Sjukdomen drabbar främst äldre och prevalensen vid 65 år är 5 %. LÄS MER

 5. 5. Får alla vara med? : Idrottsledares syn på att barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer deltar i föreningsidrott.

  L1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniela Katajainen; Astrid Lidén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Most children in Sweden participate in some form of sports, but among children with neuropsychiatric disorders (NPD), these numbers are much lower. The purpose of this study was to try and understand how soccer coaches in Värmland experience children with NPD in the ages between 7 and 12, and their involvement in organized soccer. LÄS MER