Sökning: "neuropsykiatrisk funktionsvariation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden neuropsykiatrisk funktionsvariation.

 1. 1. Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum : En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Berglund; Josef Svalbring; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsvariation; ordinarie undervisning; skola; lärares perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den osynliggjorda kampen: Röster om aktivism och motstånd bland personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nea Glad; [2016]
  Nyckelord :aktivism; resistance; intellectual functional diversity; neuropsychiatric functional diversity; representation; disability; motstånd; intellektuell funktionsvariation; neuropsykiatrisk funktionsvariation; funktionsnedsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on interviews with people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity. The aim was to examine how people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity pursue resistance and activism and construct their position within the activism. LÄS MER