Sökning: "neuropsykiatriska funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden neuropsykiatriska funktionshinder.

 1. 1. Musik + NPF = Sant : Musiklärares arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Evelina Landh; [2021]
  Nyckelord :music teaching; Autism; ADHD; special education; music education; musikpedagogik; NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; ADHD; autism; specialpedagogik; relationellt lärande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med ökad förståelse om musiklärares arbete med elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) i den ordinarie undervisningen. Jag har sökt finna både musiklärares arbetssätt och uppfattningar kring elever med NPF. Studien utgår från ett relationellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Blir du inte sedd stannar du slutligen hemma : En studie om hälsofrämjande arbete med hemmasittande gymnasieelever för återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Lillevi Lund; Sara Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Dropout-students; upper secondary school; school absenteeism; health promotion work; Hemmasittare; gymnasieskola; skolfrånvaro; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Previous research about dropout-students where the student has a long absence from school shows different complicated causes to them staying at home. Non secondary education leads to less chances of work and eventually a worse quality of life, often related to mental illness. LÄS MER

 3. 3. "Det är good enough" : En kvalitativ studie om lärarens komplexa roll i arbetet med elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Berggren; [2020]
  Nyckelord :schoolrefusal; school non-attendance; school absenteeism; elementary school; disabilities; low arusal; teacher; autism; skolvägran; skolbesök; skolfrånvaro; grundskola; funktionshinder; lågaffektivt bemötande; lärare; autism; hemmasittare; lärare; NPF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omfattande skolfrånvaro för s.k. hemmasittare kan innebära stora konsekvenser för eleven senare i livet och det kan kvarstå ända upp i vuxen ålder. Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som Autism Spectrum Disorder (ASD) och Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en stor andel av hemmasittarna. LÄS MER

 4. 4. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 5. 5. FÖRUTSÄGBARHETENS LOV OCH RUTINENS VÄLSIGNELSE : Examensarbete om möbeldesign för människor med psykisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Arna G Magnúsdóttir; [2018]
  Nyckelord :möbeldesign; autism; adhd; psykisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this exam project in furniture design is to investigate what special needs persons with neuropsychiatric disorders have – especially those with ADHD and autism – and how furniture design can be of aid, by designing a piece of furniture that can meet some of those needs. I have mainly based my reasonings on books about neuropsychiatric disorders, such as Hallberg and Hallberg (2015) and Hjelmquist (2006), who has interviewed adults with these diagnoses. LÄS MER