Sökning: "neuros"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet neuros.

 1. 1. Förändringsprocesser i jagstrukturerande psykoterapi för individer i psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Marie Svaleklint; [2014]
  Nyckelord :Process of change; psychosis; selfrestructed psychotherapy; Jacques Lacan.; Förändringsprocesser; psykos; jagstrukturerande psykoterapi; Jacques Lacan.;

  Sammanfattning : Inledning: En studie i ämnet om erfarenheter av förändringsprocesser i terapiprocessen i jagstrukturerande psykoterapi. Det kliniska arbetet vilar på terapi med unga personer i psykos, beskrivna av psykoterapeuter. LÄS MER

 2. 2. "som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif" : En psykoanalytisk läsning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom med fokus på Martins relation till modern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Dellskog; [2012]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Martin Bircks ungdom; psykoanalys; oidipuskomplex;

  Sammanfattning : I min uppsats vill jag inbjuda till en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom (1901). Syftet med uppsatsen är att ge förståelse för Martin Bircks karaktär och handlande genom att belysa den centrala relationen mellan Martin och modern. LÄS MER

 3. 3. Psykiatrin som kulturell praktik : Bedömningen av patienter på Ulleråkers sjukhus år 1948

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2011]
  Nyckelord :medicinhistoria; psykiatrihistoria; narrativ medicin; Ulleråkers sjukhus; psykogen sinnessjukdom; neuros; medicinsk bedömning; symtom; känslors historia; genus; äktenskap; 1940-tal; 1950-tal;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Psykiatrin som kulturell praktik: Bedömningen av patienter på Ulleråkers sjukhus år 1948. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, masteruppsats, vårtermin, 2011. LÄS MER

 4. 4. Bristande självhävdelse och självständighet : En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2010]
  Nyckelord :Tora Sandström 1886-1949 ; Harald Schjelderup 1895-1974 ; neuros; diagnos; psykoanalys; psykologihistoria;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Bristande självhävdelse och självständighet: En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, magisteruppsats, vårtermin, 2010. LÄS MER

 5. 5. Socioreligiösa orsaker till neurotiska ochdestruktiva beteende : en teoretisk uppsats om hur psykoanalysen kan vara väsentlig för religionssociologin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Thord Eriksson; [2007]
  Nyckelord :religionssociologi; neuroser; psykoanalys; psykoanalys och religion; psykoanalys och kultur; personlighet; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Upplevelsen av ett neurotiskt beteende är ett psykologiskt fenomen och ofta är det den psykologiska vetenskapen som forskar inom ämnet. Vad som inte får förringas är att konstruktionen av neuros innefattar sociologiska och socialpsykologiska orsaker. LÄS MER