Sökning: "neurosensorisk skada"

Hittade 1 uppsats innehållade orden neurosensorisk skada.

  1. 1. Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Henrik Ornstein; William Uddling; [2018]
    Nyckelord :Hand- armvibrationer; vibrationer; neurosensorisk skada; vita fingrar; Raynauds fenomen; NCC; vibrationsexponering; arbetssjukdomar; HealthVib;

    Sammanfattning : Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. LÄS MER