Sökning: "neuroser"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet neuroser.

 1. 1. Renhet kommer från tron och otronhet från kvinnan : En psykoanalytisk läsning av Nawal El Saadawis Den stulna romanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jens Ranefjord; Wendelin Evelina; [2010]
  Nyckelord :Nawal El Saadawi; Den stulna romanen; Freud; psykoanalys; drömtydning; neurostydning; neuroser; psykoser; drömmar; förtryck; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras Nawal El Saadawis roman Den stulna romanen ur ett psykoanalytiskt perspektiv, inspirerat av Sigmund Freuds psykoanalys. Syftet med analysen är att nå djupare förståelse för romanen genom att analysera huvudkaraktärerna Bodour och Zakariyas personligheter. LÄS MER

 2. 2. Bristande självhävdelse och självständighet : En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2010]
  Nyckelord :Tora Sandström 1886-1949 ; Harald Schjelderup 1895-1974 ; neuros; diagnos; psykoanalys; psykologihistoria;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Bristande självhävdelse och självständighet: En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, magisteruppsats, vårtermin, 2010. LÄS MER

 3. 3. Socioreligiösa orsaker till neurotiska ochdestruktiva beteende : en teoretisk uppsats om hur psykoanalysen kan vara väsentlig för religionssociologin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Thord Eriksson; [2007]
  Nyckelord :religionssociologi; neuroser; psykoanalys; psykoanalys och religion; psykoanalys och kultur; personlighet; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Upplevelsen av ett neurotiskt beteende är ett psykologiskt fenomen och ofta är det den psykologiska vetenskapen som forskar inom ämnet. Vad som inte får förringas är att konstruktionen av neuros innefattar sociologiska och socialpsykologiska orsaker. LÄS MER