Sökning: "neuroticism"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet neuroticism.

 1. 1. Personlighet och arbetsrelaterad utmattning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Work-related fatigue; personality; the five-factor model; the Big Five; Arbetsrelaterad utmattning; personlighet; femfaktormodellen; Big Five;

  Sammanfattning : Mental illness as a part of work-related fatigue may in some cases lead to longperiods of sick leave. This in turn often has major consequences for the individual, the workorganisation and the society. Present study examines the relationship between personality andwork-related fatigue. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsstilar och kön i förhållande till dimensionerna i Big Five

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nadia Escobar Despessailles; [2021]
  Nyckelord :adults; attachment theory; Big Five dimensions; gender;

  Sammanfattning : Våra anknytningsstilar påverkas redan från barndomen utav våra relationer. Studien undersökte personers olika anknytningsstilar som förekommer och kön i förhållande till Big Five modellens fem personlighetsdimensioner. Denna studie är genomförd med fem tvåvägs variansanalyser för oberoende mätningar. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i pandemins spår: en kvantitativ studie om riskfaktorer för psykisk ohälsa under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Haväng; Mia Huovilainen; [2021]
  Nyckelord :Femfaktormodell; covid-19; psykisk hälsa; personlighet; depression; ångest; Big Five; Social Sciences;

  Sammanfattning : The outbreak of the corona virus Covid-19 has changed the world in a very short time. This study aimed to understand the effects of the pandemic on mental health, and to find groups at risk for mental illness as well as associated factors. LÄS MER

 4. 4. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER

 5. 5. Individuella skillnader i medarbetares upplevda betydelse av att arbetsgivaren investerar i mental hälsa och upplevelsen av övergripande välmående utifrån femfaktorteorin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Andersson; Felicia Rissanen; Kajsa Wallin; [2021]
  Nyckelord :well-being; personality; neuroticism; mental health; openness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to contribute to increased knowledge with the hope of producing arguments as to why employers should invest in mental health by investigating the questions: 1) How does employee personality relate to the experience that it is important that their employers invest in mental health? 2) How does personality relate to the experience of overall well-being? The results are based on 365 responses to our survey containing a personality test according to the Big five theory, an item about overall well-being according to the Cantril Scale and items about what the participants think is important in the workplace. Our results showed a negative correlation between neuroticism and well-being and a positive correlation between extraversion and well-being as well as conscientiousness and well-being. LÄS MER