Sökning: "neutralitet"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet neutralitet.

 1. 1. Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Blomstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Generationsskifte; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Likhetsprincipen; Neutralitet; Likformighet;

  Sammanfattning : En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. LÄS MER

 2. 2. De politiskt (o)bundna lärarna : En intervjustudie om hur lärare förhåller sig till de personliga åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :August Johansson; [2020]
  Nyckelord :Kontroversiella ämnen; samhällskunskap; undervisning om politik och politiska frågor; starkt neutral; svagt neutral; starkt objektiv och svagt objektiv;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har syftet varit att undersöka hur fem gymnasielärare i samhälls­kunskap förhåller sig till de egna åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor. Huruvida lärare bör vara transparenta eller förtegna med sina personliga politiska åsikter i under­visning förefaller vara en fråga i vilken meningarna går isär. LÄS MER

 3. 3. Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag. Skatteflykt vid ägarförändringar som utlöser beloppsspärren – förenligt med principerna om neutralitet och legalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; underskottsföretag; beloppsspärren.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 5. 5. ÄR PUBLIC SERVICE PARTISKT? - EN PARTISKHETSPRÖVNING AV PODCASTEN DET POLITISKA SPELET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johanna Fritz; [2020]
  Nyckelord :public service; partiskhetsprövning; objektivitet; podcast; Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Uppsatsen sjösattes som en konsekvens av den kritik som politiker och journalister riktat mot public service de senaste åren. Kritiken som främst handlat om en upplevd vänstervridning inom public service är oroväckande då en partiskhet innebär minskade förutsättningar för välorienterade samhällsmedborgare som kan ta ställning i olika samhällsfrågor. LÄS MER