Sökning: "neutralitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet neutralitetsprincipen.

 1. 1. Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Blomstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Generationsskifte; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Likhetsprincipen; Neutralitet; Likformighet;

  Sammanfattning : En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. LÄS MER

 2. 2. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 3. 3. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER

 4. 4. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 5. 5. Arena för kontrovers : hur svenska folkbibliotekarier och universitets- och högskolebibliotekarier hanterar inköp av kontroversiellt material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Christina Börnkrantz; Ingrid Combes; [2020]
  Nyckelord :Controversial material; public librarians; public libraries; academic librarians; academic libraries; library policy; library selection; censorship; democratic mission; provision of information; the concept of neutrality; quality; intellectual freedom; user-orientation; new institutional theory; interviews; library and information studies; master’s thesis. Kontroversiellt material; folkbibliotekarier; folkbibliotek; universitets- och högskolebibliotekarier; universitets- och högskolebibliotek; medieplan; mediepolicy; urval; censur; demokratiskt uppdrag; informationsförsörjning; neutralitetsprincipen; kvalitet; fri åsiktsbildning; användarfokus; nyinstitutionell teori; intervjuer; biblioteks- och informationsvetenskap; masteruppsats.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of how librarians in Swedish public- and academic libraries approach the much-disputed question regarding the acquisition of controversial materials. This study is based on six semi-structured interviews with seven different librarians working in either public- or academic libraries in the south of Sweden, all assigned with the task of acquiring new materials to their library collection. LÄS MER