Sökning: "neutralitetsprincipen"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade ordet neutralitetsprincipen.

 1. 11. Kapitalandelskravet i partnerbolagen - Om lagstiftningens innebörd, syfte och förenlighet med neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2017]
  Nyckelord :finansrätt; skatterätt; fåmansföretag; partnerbolag: neutralitetsprincipen; fiscal law; social and welfare law; close companies; partner-owned companies: tax neutrality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Chapter 57 of the Swedish income tax act (1999:1229) regulates to what extent dividends from a close company may be taxed as capital income among active shareholders, generally known as the 3:12-rules. The purpose of the legislation is to create a neutral taxation of salary income and the rules have been deemed a necessity in the Swedish dual income tax system. LÄS MER

 2. 12. Analys av Lagrådsremiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag” -­ Med särskild inriktning på skattesystemets effekt på entreprenörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Rainea; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; 3:12; förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 13 mars 2014 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Genom ett tilläggsdirektiv kom utredningen även att se över de särskilda skattereglerna för delägare i fåmansföretag. LÄS MER

 3. 13. Pappa, jag vill ha ett företag! - Likformig och neutral beskattning vid överlåtelse av verksamheten i ett fåmansföretag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Johannesson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12-regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to prevent owners of closely held corporations from transforming highly taxed salary income into lower taxed capital income, special rules exist for closely held corporations. These rules are known as the 3:12-rules and are found in chapter 57 of the Swedish income taxation act (inkomstskattelagen (1999:1229), IL). LÄS MER

 4. 14. Psykoterapeuters self disclosure vid arbete på behandlingshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Henric Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Self disclosure; Psychotherapy; Institution; Personlig öppenhet; Självavslöjande; Psykoterapi; Behandlingshem;

  Sammanfattning : Inledning: Psykodynamisk terapi har utvecklats från en strikt syn på neutralitetsprincipen i riktning mot en mer liberal hållning, där en del terapeuter väljer att använda personlig öppenhet, dvs. delar med sig av personlig information kring sig själva. LÄS MER

 5. 15. Neutralitet vid beskattning av förmåner? En jämförelse mellan fåmansaktiebolag och enskild näringsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Jansson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; förmånsbeskattning; förmåner; skattefria förmåner; fåmansaktiebolag; enskild näringsverksamhet; neutralitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera vissa skattefria och vissa skattepliktiga förmåner som utgått inom ramen för en näringsverksamhet. Undersökningen omfattar både förmåner i fåmansaktiebolag och i enskild näringsverksamhet. LÄS MER