Sökning: "neutralitetsprincipen"

Visar resultat 6 - 10 av 42 uppsatser innehållade ordet neutralitetsprincipen.

 1. 6. Rätten till avdrag för investeringar innan verksamheten påbörjas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert Ortstad; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; mervärdesskatt; avdrag; återbetalning; neutralitetsprincipen; förutsebarhetsprincipen; mervärdesskattedirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Is sharing caring? An analysis of the VAT treatment of certain sharing platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; delningsekonomi; sharing economy; VAT; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framfart har inneburit stora positiva effekter på marknaden, genom att bl.a. skapa nya arbetstillfällen och öka konkurrenskraften på marknaden. Det har samtidigt blivit tydligt att traditionell lagstiftning inte helt täcker denna nya affärsmodell och dess aktörer. LÄS MER

 3. 8. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER

 4. 9. Undantaget för kostnadsdelning : En analys utifrån den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tove Bergklint; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

  Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER