Sökning: "new Product development process"

Visar resultat 1 - 5 av 1149 uppsatser innehållade orden new Product development process.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Prototyping of an automated cyclic Neutron Activation Analysis setup

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Cornelius Maurer; [2022]
  Nyckelord :Nuclear Physics; Neutron activation analysis; cyclic-NAA; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A prototype Neutron Activation Analysis (NAA) setup based on a Deuterium-Tritium (DT) neutron generator is under development at Lund University. It serves as proof-of-principle for NAA based on a Compact Accelerator-driven Neutron Source. LÄS MER

 3. 3. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av kravspecifikation vid anskaffning av medicinsk teknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Matilda Jansson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All government controlled business is controlled by the law of public procurement and its five fundamental principles. If these are not fulfilled the procurement is at risk of being subject to a review procedure, which requires both time and money. LÄS MER

 5. 5. New Motor for Weather Shelter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Elin Elfström; Mattias Neumann; [2022]
  Nyckelord :Weather Shelter; Docking; ASSA ABLOY; Product Development; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis has been to develop and evaluate a proposal as how to integrate a new motor system for the top horizontal roller of an ASSA ABLOY weather shelter. This required changes to the current system, both in hardware and software. LÄS MER