Sökning: "new age genus"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden new age genus.

 1. 1. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 2. 2. “Det är lättare att tänka att en flicka är ett offer" : En kvalitativ vinjettstudie om professionellas syn på flickor som begår sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Louise Andersson; Mona Srour; [2020]
  Nyckelord :girls sexual abuse; child sexual abuse; professionals; attitudes; vignette study; gender; sexuality; norms; focus groups; flickors sexuella övergrepp; sexuella övergrepp mot barn; professionella; attityder; genus; sexualitet; normer; fokusgrupp; vinjettstudie;

  Sammanfattning : This study aims to examine professionals’ views of girls who commit sexual abuse in order to problematize norms and conceptions of gender and sexuality in the work with children and young people. In order to do this, we used a vignette study and combined it with focus groups interviews as a method to gather data. LÄS MER

 3. 3. Osebergsgraven från person till objekt : En fallstudie om nya perspektiv på gamla tankar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sofia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Oseberg burial; gender theory; persona; agency; gender; Osebergsgraven; genusteori; persona; agens; genus;

  Sammanfattning : This paper is a case study of the Viking Age ship burial from Oseberg, Norway. The aim of this paper is to use the concept of persona developed within rhetoric’s, and to investigate if it is possible to apply it on archaeological materials such as the Oseberg burial. LÄS MER

 4. 4. Challenging Adamant Norms : An analysis of the portrayal of childhood and gender in the Handbook for Superheroes books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema BarnLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; [2019]
  Nyckelord :children s literature; children; childhood; girlhood; boyhood; barnlitteratur; barn; barndom; flickskap; pojkskap;

  Sammanfattning : Children’s literature is one of many important influences of childhood socialization and teaches children about contemporary society. Therefore, it is important to understand what messages children’s literature convey. LÄS MER

 5. 5. Unisex is the new black : En kvantitativ studie i hur genusmedvetna konsumenters attityder kan gynna​ ​utformandet av fysiska servicelandskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Evelina Dahlbo; Edith Rehnberg; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Attitudes; Brand image; Clothes; Communication; Corporate identity; Gender; Gender-neutral; Gender segregation; Millennials; Nongender; Service landscape; Servicescape; Sex; Target marketing; Attityder; Butiksmiljö; Design; Exponering; Företagsprofilering; Genus; Genusneutral; Konsumentbeteende; Kön; Könssegregering; Klädbranschen; Millennials; Målinriktad marknadsföring; Servicelandskap; Unisex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att identifiera kundattityder bland genusmedvetna millennials i avsikt att fastställa hur fysiska servicelandskap med unisexkoncept bör utformas. Utifrån denna information formuleras rekommendationer samt tillhörande modell för företag som ämnar integrera det könsneutrala konceptet i sin butiksprofilering. LÄS MER