Sökning: "new journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden new journalism.

 1. 1. Facit till framgång - En kvalitativ studie kring vad som enligt arbetsgivare krävs för att bli anställd som reporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wiktoria Gruca; Hilda Rundquist; [2022-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to investigate which skills and characteristics that are crucial for being employed as a reporter at a newsroom in Sweden today, and how an ideal reporter is described from the perspective of employers. Including topics as education, experience, and personality as a base for discussion about importance of those for a possible employment. LÄS MER

 2. 2. Neutral journalistik i en digital tid : - En undersökning av nättidningen Bulletin ur ett mediekritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joen Ström Helleberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has changed the way we consume news. This has opened new niches for digital newspapers that don’t follow old industry standards. There are however views that challenge these assumptions and hold that news reporting still adheres to certain conventions with a basis in professional journalism. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande online : En studie av svenska sportjournalister på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom Holmström; Hugo Levinsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines personal branding practices by Swedish sports journalists on the social media platform Twitter using Goffman’s theatre metaphor, Brems et al’s four dilemmas’ journalists face by branding the self and Mellado & Hermidas model for journalistic roles on social media. More closely, it examines how Swedish sports journalists build their personal brand on Twitter, and which of the modern journalistic roles is the most occurring among Swedish sports journalists on the same platform. LÄS MER

 4. 4. “True crime, wine, bed by nine” : En kvalitativ intervjustudie om varför just kvinnor fängslas av podcasts om verkliga brott

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Ilina Alexandra; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Among the countless genres of entertainment, true crime has been rising in popularity over the last decade. In this study, I examine why women listen to true crime podcasts (a new emerging form of audio journalism). Using an audience reception model and a qualitative perspective, I investigate how they create meaning from the content. LÄS MER

 5. 5. ”Kallblodiga dubbelmördaren” och ”Våldsamma expojkvännen” : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Johanna Möller och Billy Fagerström gestaltas i lokalpress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Waktel; Matilda Kennerberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsjournalistik; kvinnlig förövare; manlig förövare; genusteori; gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys; lokal press.;

  Sammanfattning : This study examines how local newspapers frame female and male murderers. Thestudy specifies two murder cases that recieved a lot of media coverage, and themurderers are Johanna Möller and Billy Fagerström. LÄS MER