Sökning: "new public management bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden new public management bibliotek.

 1. 1. Folkbibliotek, frihet och förvaltning : En idéanalys av debatten om bibliotek på entreprenad

  Master-uppsats,

  Författare :Ylva Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; entreprenad; förvaltning; idéanalys; privatisering; kulturpolitik; demokrativärden; ekonomism;

  Sammanfattning : Studying the debate on privatization of public library management in Swedish newspapers from 2005 and forward, this thesis aims to examine what values underpin the arguments used by proponents of different management forms. By constructing two ideational types – democratism and economism - this thesis analyzes how the proponent’s views and ideas on different management forms, namely private and public, would impact the public library organization. LÄS MER

 2. 2. Ordet är fritt : En retorisk analys av intressenters yttranden rörande utkast till Sveriges nationella biblioteksstrategi 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kristina Starlander; [2019]
  Nyckelord :Library management; Organizational development; Libraries; Rhetoric; Sweden; Bibliotekspolitik; organisationsteori; målstyrning; bibliotek; retorik; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to determine how the 2018 draft of the first Swedish National Library Strategy was received by the library sphere and its other stakeholders and how their views may have affected the final version of the National Library Strategy published in 2019. To approach the purpose of this investigation a rhetorical analysis of the written comments of the stakeholders have been carried out to examine how they make their arguments and voices heard. LÄS MER

 3. 3. HBTQ på bibliotek - de anställdas ansvar och motivation : en analys av hur bibliotek hanterar hbtq-kompetens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :My Johansson; [2018]
  Nyckelord :HBTQ; LGBTQ; folkbibliotek; knowledge management;

  Sammanfattning : The prevalence of rainbow flags and rainbow shelves, shelves with LGBTQ literature, makes one wonder if it is a sign of a seemingly ubiquitus LGBTQ-knowledge among librarians at public libraries. My thesis is a theme-based analysis using knowledge management as theory with the aim to capture how libraries mangage their LGBTQ-knowledge and why they do it in these certain ways. LÄS MER

 4. 4. Projektinriktad verksamhet på folkbibliotek : En kvalitativ studie över fördelar och nackdelar med projekt som arbetsmetod på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Catharina Toll; [2016]
  Nyckelord :projektinriktad verksamhet; folkbibliotek; projekt på bibliotek; utveckling; arbetsmetod; finansiering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen our knowledge of librarians' experiences of working with projects. Focus is on the characteristics of successful projects implemented in public libraries and how they are assimilated into the regular and ordinary activities of the library. LÄS MER

 5. 5. Lättvikts-IT i den offentliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Söderberg; Sofie Sundåker; [2016]
  Nyckelord :Lightweight IT; Heavyweight IT; IT Consumerization; Digitalization; Public administration; IT Department; Lättvikts-IT; Tungvikts-IT; IT Consumerization; Digitalisering; Offentlig förvaltning; IT-avdelning;

  Sammanfattning : Den kraftfulla vågen av digitalisering är idag en prioriterad fråga hos regering, myndigheter, offentliga förvaltningar, företag och privatpersoner samt har inspirerat till att ett nytt sätt att tänka inom informationsteknologin växt fram: IT Consumerization. Med IT Consumerization menas den IT som utvecklas för konsumentmarknaden men vars produkter därpå flyter över till företag och statliga organisationer genom dess användare. LÄS MER