Sökning: "new public management liu"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden new public management liu.

 1. 1. Bäst i test eller undervisningens dödsattest? : OECD och den globala utbildningsvisionen: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonathan Engqvist; Linn Vernersson; [2021]
  Nyckelord :PISA; OECD; New Public Management; Legitimitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska genom vilka handlingar OECD sprider New Public Management och vilket inflytande det får på den nationella politiken. Dessutom har studien undersökt varifrån OECD får sin legitimitet och hur det tar sig uttryck. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering för frivård - hur appen Utsikt utnyttjar digitaliseringens möjligheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Winston Junger; Jonathan Rakar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization confers new ways for people to communicate and new ways to work with information. Public sector digitalization, sometimes labelled "eGov", is a core logic för public sector development. LÄS MER

 3. 3. Bättre administration för en effektivare hemtjänst : En undersökning av den administrativa sidan av nyckelfri hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Herkevall; [2019]
  Nyckelord :home care services; digitization; administration; occasional user; hemtjänst; digitalisering; administration; sporadiska användare;

  Sammanfattning : Vi ser idag en alltmer åldrande befolkning. Detta ställer allt större krav på äldreomsorgen och inte minst hemtjänsten när en målsättning är att fler ska kunna bo kvar hemma längre. LÄS MER

 4. 4. Balanserade styrkortet och bostadsbolag : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ottinger; Emanuel Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced scorecard; hybrid organization; performance measurement; new public management; municipal housing corporations; Balanserat styrkort; hybrida organisationer; prestationsmätning; new public management; kommunala bostadsbolag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med ickefinansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. LÄS MER

 5. 5. Kommuners insatser för att främja elevnärvaro i grundskolan : en studie om två kommuners styrning ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Nordström; [2019]
  Nyckelord :school absence; policies; governance; organization theory; management model; culture perspective; evaluation;

  Sammanfattning : Even though it is prescribed by law in Sweden that children in elementary school must fulfil a compulsory education, a significant number of students are absent. The aim of this thesis is therefore to analyse two municipalities’, Halmstad and Borås, efforts to improve student attendance in elementary school. LÄS MER