Sökning: "new public management"

Visar resultat 1 - 5 av 1497 uppsatser innehållade orden new public management.

 1. 1. Hybrida Ängelholm – En studie om Agila policys i offentlig sektor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albert Sundelius; [2023-01-24]
  Nyckelord :Agila policys; New public management; Digital Era Governance; Problembeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att undersöka Agila policys problembeskrivning, genom fallet Agila Ängelholm. Studien syftar även till att undersöka hur problembeskrivning det Agilas kan förstås i förhållande till New public management Digital Era Governance respekt Teori : ive problembeskrivningar . LÄS MER

 2. 2. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 3. 3. Is IT good enough: An analysis of Swedish universities information security

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Lindvall; [2023]
  Nyckelord :information security policy; university; Sweden; security governance; information security management; information security awareness; institutional theory; institutional logics; general system theory; security; data breaches; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Previous research in information security research has pointed out the importance of aware employees, while practitioners have focused on technical safety measures, this while the geopolitical situation has rapidly changed. In this paper the public Swedish institutions of higher education are investigated to gain a more complete picture of the potential pitfalls that exist in Swedish government agencies. LÄS MER

 4. 4. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER

 5. 5. “Att inte göra fel för den lägsta kostnaden” Socialsekreterares erfarenheter av New Public Management i den sociala barnavården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Hällström; Laura Tran; [2023]
  Nyckelord :New Public Management; Social Work; Childcare; Social workers; Cost efficiency; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers' experiences with New Public Management (NPM) in social childcare and their experiences with practicing the UN Convention on the Rights of the Child correlated with the effects of New Public Management. The method chosen for this study was qualitative semi-structured interviews with six social workers from two different cities in southern Sweden. LÄS MER