Sökning: "new town"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade orden new town.

 1. 1. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 2. 2. Stadsutveckling och gentrifieringsproblematik i områden med kulturhistorisk bebyggelse -Med Gårda som fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Oliva Halldin; [2021-06-15]
  Nyckelord :Gentrification; urban development; cultural heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:14.... LÄS MER

 3. 3. Techno-economic study for a 50 MW PV plant in Nigeria

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Jacob Kelly; [2021]
  Nyckelord :Photovoltaics; monofacial; bifacial; fixed mounting; single-axis tracking; inverter loading ratio; utility PV plant; solar farm; LCOE optimisation; Nigeria;

  Sammanfattning : As part of Nigeria’s drive to increase electricity production capacity and shift to renewable sources, a new 50 MW photovoltaic (PV) plant is proposed for a town in north-west Nigeria. Rather than using conventional monofacial modules and fixed mounting, it is of interest to consider a selection of new technologies which are attracting growing attention in the global utility PV market. LÄS MER

 4. 4. THE POTENTIAL OF WATER - A CITY PLANNING PROJECT EXPLORING THE POSSIBILITIES OF FLOATING STRUCTURES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Sherin Roth; [2021]
  Nyckelord :Stockholm; Fisksätra; Floating structures; Building on water; City planning; Floating houses; city district;

  Sammanfattning : This project investigates the possibilities of building on water as a way to add valuable land to dense cities. By utilizing floating structures, I have made a proposal for a new city district on the water outside of Fisksätra, a suburb located 30 minutes east of Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Food for transformation – food for thought : The development of transformative capacity of niche initiatives in the Greater Cape Town area and the Stockholm city-region

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Märta Jacobson; [2021]
  Nyckelord :food systems; transformation; transformative capacity; scaling; seeds;

  Sammanfattning : As the global food system causes environmental degradation and contributes to detrimental health effects, a transformation is vital for a sustainable and fair future for all. Research on food system transformation and the role of food initiatives have increased. LÄS MER