Sökning: "new woman"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden new woman.

 1. 1. ”Jag vill inte se ut som en tonåring i stilen, men jag vill inte heller se gammal ut” : En kvalitativ intervjustudie om hur medelålderskvinnor reflekterar kring åldrande, sexualitet och självkänsla.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellie Leandersson; Alice Ådell; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; medelåldern; ålderism; respektabilitet; erotiskt kapital; ungdomsideal; liberalfeminism; socialistisk feminism.;

  Sammanfattning : In this essay we will be discussing how middle aged women have reflected upon their sexuality in relation to their age, plastic surgeries and the various beauty norms that are prevalent in our society today. We have done this through six different interviews with women within the age group 45-60. LÄS MER

 2. 2. Women and Marriage: A Marxist reading of Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Irmelie Sundfors; [2022]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; Marriage; Social Class; Marxism; Neo- Marxism; Louis Althusser; Ideological State Apparatus;

  Sammanfattning : Marriage is arguably one of the most important events and choices to be made in one’s life, especially for many of the female characters in Pride and Prejudice by Jane Austen. Whether characters are searching for a husband for themselves or is searching for someone else, marriage is the source of many conflicts. LÄS MER

 3. 3. Ma Oftedal, nyandliga praktiker ochreligiös legitimitet : Feminisering av kristen etik och teologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Aliser Bulduk; [2022]
  Nyckelord :New Age; Christianity; Church of Sweden; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : This study “Ma Oftedal, New Age practices and religious legitimacy: The feminization ofChristian ethics and theology” has a stated purpose in researching how New Age practices arelegitimized in a Christian context. This is done through looking at the writings of the Swedishclerical minister Ma Oftedal, in her autobiographical book “Doxa: Till hela härligheten” andexcerpts from the interorganizational supervisory body for the Church of Sweden known asDomkapitlet. LÄS MER

 4. 4. En feministisk studie av den svenska Evangelieboken 2002

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Sara Forslund; [2022]
  Nyckelord :Feministteologi; Evangelieboken; Bibeln; erfarenhet; kvinnor; befrielse; förtryck; Elisabeth Shüssler Fiorenza; Rosemary Radford Ruether; androcentrism; patriarkal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to make a feminist study of the Church of Sweden lectionary 2002. I have been interested in two specific subject areas. LÄS MER

 5. 5. Feministisk tolkning som ett bidrag till interreligiösa möten? : Undersökning av Hagar som litterär gestalt i Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anna Lagerman; [2022]
  Nyckelord :Old Testament; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarcal story; Ancestral story; Gamla Testamentet; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarkberättelsen; Förfädersberättelsen;

  Sammanfattning : The theory and method I use in this essay is literary and feministic text critique, to discover the story of Genesis 16 anew. Earlier research in this field has studied Genesis within traditional exegesis since the 19th century and within feministic exegesis since the 1960s. This essay has three main parts. LÄS MER