Sökning: "newly arrived pupils"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden newly arrived pupils.

 1. 1. Skippa språket, börja simma! : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenheter i simundervisning med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Svensson; Joan Palacios Catasus; [2020]
  Nyckelord :Swimming Methods; Newly arrived pupils; Physical Education and Health; Framework Theory; Habitus; SImningsdidaktik; Nyanlända elever; Idrott och hälsa; Ramfaktorsteori; Habitus;

  Sammanfattning : Sweden have strong cultural connections to water as well as movement inorby.These cultural connections also display in the mandatory school curriculum in physical education and health with a demand to swim 200 meters, of which 50 must be backstroke. LÄS MER

 2. 2. Organisering, samverkan och undervisning i nyanlända elevers lärmiljöer : Specialpedagogers roll i den svenska skolans gränsöverskridande ambitioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Angelica Danielsson; Linnéa Ström; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; interkulturalitet; mångfald; normer; samverkan; specialpedagogiskt stöd; tillgängligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera rektorers, specialpedagogers samt lärares erfarenheter och strategier beträffande inkludering av nyanlända elever i undervisningen. Studien undersökte således rektorers, specialpedagogers samt lärares uppfattningar och upplevelser av organisation, tillgängligt lärande samt specialpedagogisk samverkan rörande nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till den svenska grundskolan : En studie om specialpedagogens arbete kring organiserandet av nyanlända elever i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Westin; Pernilla Gafvelin; [2020]
  Nyckelord :hinder och möjligheter; inkludering; mottagande av nyanlända elever; språkfrämjande arbetssätt; undervisning för nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa ny kunskap om vad som händer när nyanlända elever börjar i den svenska grundskolan. Mer specifikt identifierar, undersöker och analyserar vi hinder och möjligheter på skol-, grupp- och individnivå i det specialpedagogiska arbetet med nyanlända elever. LÄS MER

 4. 4. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 5. 5. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER