Sökning: "news broadcasts"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden news broadcasts.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till Rapport, men först, det här är Dagens Eko : En kvantitativ innehållsanalys om vilka nyhetsgenrer som får plats i SVT:s Rapport kontra SR:s Ekot.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Public service; Rapport; Ekot; SVT; SR; broadcast; programme; news; radio; television; segment; Public service; Rapport; Ekot; SVT; SR; sändning; program; nyhet; radio; tv; segment;

  Sammanfattning : The aim of the study is to see what topics the news programmes Rapport on Swedish Television and Ekot on Swedish Radio report on in their broadcasts and to see how different news genres take their place in the programmes. Rapport and Ekot are two of Sweden's biggest news programmes and I want to analyse what is similar in their broadcasts and what is different. LÄS MER

 3. 3. A Swedish wav2vec versus Google speech-to-text

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ester Lagerlöf; [2022]
  Nyckelord :ASR; automatic speech recognition; speech-to-text; wav2vec; Google speech-to-text; model comparison;

  Sammanfattning : As the automatic speech recognition technology is becoming more advanced, the possibilities of in which fields it can operate are growing. The best automatic speech recognition technologies today are mainly based on - and made for - the English language. LÄS MER

 4. 4. Barnen, kriget och journalistiken : En analys av Juniornyheternas och Lilla aktuellts krigsrapportering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Julia Pohjanen; Frida Liljefors; [2022]
  Nyckelord :Journalistik; krigsrapportering; barnjournalistik; Ukraina; Ryssland; public service;

  Sammanfattning : Following Russias invasion of Ukraine on February 24th 2022, the public service agencies in Sweden that broadcast news aimed at children immediatley faced the challenge of reporting on an ongoing war in Europe. Without leaving information out, and without causing panic or fear. LÄS MER

 5. 5. Ämnen och muntliga källor i Rapport och Tv4 Nyheterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Fridolf; [2022]
  Nyckelord :Journalism; news values; news selection; news items; sources; public service; commercialism.; Journalistik; nyhetsvärdering; nyhetsurval; ämnen; källor; public service; kommersialism.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att mäta hur ofta ämnen och muntliga källor förekommer. Två nyhetsförmedlare har undersökts. Den ena drivs via public service, Rapport, och den andra är ett kommersiellt företag, Tv4 Nyheterna. LÄS MER