Sökning: "news bulletin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden news bulletin.

 1. 1. Parallel Reality. A Freaky Freaky Broadcast.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eirini Konstantinou; [2023-01-24]
  Nyckelord :Performance; shared opinion; theatre; news bulletin; reporters; dark clowns; satire; current affairs; grotesque; opposition; fake news; acting; humour;

  Sammanfattning : My research was on how news is being presented to the public and the means of manipulation that are being used to patronise the public in the intended direction. The product was a performance based on a fictional news bulletin. Fake news but also true facts behind the words. Exaggeration was my main tool to convince. LÄS MER

 2. 2. Neutral journalistik i en digital tid : - En undersökning av nättidningen Bulletin ur ett mediekritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joen Ström Helleberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has changed the way we consume news. This has opened new niches for digital newspapers that don’t follow old industry standards. There are however views that challenge these assumptions and hold that news reporting still adheres to certain conventions with a basis in professional journalism. LÄS MER

 3. 3. Hur förhåller sig förtal till internetrelaterad kommunikation såsom länkning, framing och bloggar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Viktorsson; [2010]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det övergripande ämnet för detta examensarbete är bloggar och deras förhållande till förtal. Jag har i detta arbete presenterat förslag och idéer till hur svenska domstolar bör bedöma frågor såsom länkning, framing, användandet av alias, mellanhänders ansvar samt hur väl brottsbalkens påföljdssystem fungerar i förhållande till förtal på internet. LÄS MER