Sökning: "news robot"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden news robot.

 1. 1. A possibility, a threat, a denial? How news robots affect journalists’ work practices and professional identity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Hanna Tuulonen; [2021-04-08]
  Nyckelord :algorithm; artificial intelligence; automated journalism; automation; computational journalism; data journalism; identity; identity construction; journalism; journalist; news robot; professional identity; robot journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to gather an understanding on how news robots have influenced and will influence journalists’ work. This thesis also seeks to explain how journalists’ attitudes towards news robots have changed after they started working with or side by side with news robots, and how news robots affect journalists’ professional identity. LÄS MER

 2. 2. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER

 3. 3. Gyro Stabilization of a Positioning Unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Wilhelm Andrén; Ella Hjertberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mounting cameras on motorized objects has become possible in greater extent due to the emerging camera technology during the past few decades. This application could prove useful in several areas such as search and rescue operations, surveillance or even news monitoring. LÄS MER

 4. 4. Attraktion till artificiell intelligens : En kvalitativ studie av generations Z:s uppfattning av robot influerare online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gizem Bayazit; Jenny Nilsson; Lovisa Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; social media; robot influencers; relationship marketing; Instagram; Artificiell intelligens; sociala medier; robot influerare; relationsmarknadsföring; Instagram;

  Sammanfattning : Influerare är det mest attraktiva marknadsföringsverktyg just nu. Tack vare utvecklingen av AI-teknologin har nu en modernisering skett i form av robot influerare. Syftet med denna uppsats är att studera mottagligheten av robot influerare hos potentiella konsumenter med avgränsning till generation Z. LÄS MER

 5. 5. A general framework for scraping newspaper websites

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Taner Tasim; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Data streaming nowadays is one of the most used approaches used by websites and applications to supply the end user with the latest articles and news. As a lot of news websites and companies are founded every day, such data centers must be flexible and it must be easy to introduce a new website to keep track of. LÄS MER