Sökning: "news values"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden news values.

 1. 1. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 2. 2. Inget strösslande med namnpubliceringar - En kvalitativ intervjustudie av sportredaktioners etiska förhållningssätt kring namnpublicering av dömda idrottare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carl Bolinder; Harry Maghder; [2021-02-05]
  Nyckelord :Sports journalism; media ethics; publication of names; convicted athletes; sanctity of private life; ethical approach;

  Sammanfattning : Title: “Inget strösslande med namnpubliceringar” - En kvalitativ intervjustudie av sportredaktioners etiska förhållningssätt kring namnpublicering av dömda idrottare.Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Department of journalism, media and communication (JMG), University of Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. Att inte bevaka en match - En kvalitativ intervjustudie om covid-19-pandemins påverkan på sportjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Heino Ollin; Adam Fröberg; Daniel Dewerud; [2021-02-05]
  Nyckelord :Sportjournalistik; covid-19-pandemin; nyhetsvärdering; leksaksavdelning; yrkesideal; Sveriges Television; Expressen; Göteborgs-Posten; Radiosporten; TV4.; Sports journalism; covid-19 pandemic; news values; toy department; professional ideals; Sveriges Television; Expressen; Göteborgs-Posten; Radiosporten; TV4.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this thesis is to study how the covid-19 pandemic has affected theSwedish sports journalism.Method: Qualitative in-depth interviews with ten Swedish sports journalists, both reportersand editors-in-chief. The interviews were carried out during the autumn of 2020, when thecovid-19 pandemic was still ongoing. LÄS MER

 4. 4. ”Han har valt ut sina offer. De som varit mörkhyade har attackerats.” : Skolattacken i Trollhättan – En jämförelse mellan Aftonbladet och TTELA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Lindberg; Alice Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Local newspaper; national newspaper; content comparison; framing; news values; othering; crime; criminal reporting;

  Sammanfattning : On the 22nd October 2015 Anton Lundin Pettersson attacked students with a sword at Kronan elementary school, in the Swedish city of Trollhättan. The school is locally known to have many students with different immigrant backgrounds. LÄS MER

 5. 5. Facklan - gemenskap över gränser : Tidningen som verktyg för att förstärka banden inom Skandinaviska Socialistförbundet i Chicago 1921-1922.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Media; Imagined communities; Comintern; 1920s; Swedish-American; Community; SwedishAmerican press.; Media; Föreställd gemenskap; Komintern; 1920-talet; Svensk-amerikansk; Gemenskap; Svensk-amerikanska tidningar.;

  Sammanfattning : The study centers around The Scandinavian Socialist Federation and its newspaper based in Chicago called Facklan. This newspaper and its association has not been thoroughly researched before in a qualitative manner and existed in a time when communism started to spread around the world which makes them both interesting to research. LÄS MER