Sökning: "newspaper articles"

Visar resultat 1 - 5 av 658 uppsatser innehållade orden newspaper articles.

 1. 1. Vem får göra vad på “Sporten”? - En kvantitativ innehållsanalys om kvinnliga och manliga journalisters utrymme i Sportbladet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Ottoson; Adam Lind; [2020-02-13]
  Nyckelord :sport; sportjournalistik; kön; kvinnliga sportjournalister.; sport; sport journalism; gender; female sportswriters.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the representation in physical space of female sportswriters over a period of five years in the printed sports supplement of the Swedish newspaper Aftonbladet. We also investigated if women tend to write more about women and if men tend to write more about men. LÄS MER

 2. 2. Är man någonsin för gammal för att synas i media? - En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sanna Stark; Philippa Fransson; [2020-02-13]
  Nyckelord :ålder; ålderism; representation; mångfald; age; ageism; representation; diversity;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine age and the representation of elderly in Gothenburg’s major local newspaper, Göteborgs-Posten. This is studied through quantitative and qualitative analyses of 14 editions of the newspaper (995 articles) in the spring of 2019 where factors such as age, gender, topic, and role played by the subject of the article were analyzed. LÄS MER

 3. 3. Himlen är oskyldigt blå : En studie om Aftonbladets skildring av klimat– och flygartiklar år 2018 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Linda Karlsson; Nora Doma; [2020]
  Nyckelord :Binary logistic regression; kvantitativ; kvalitativ; klimat; koldioxidutsläpp; dagordningsteorin; gestaltningsteorin.;

  Sammanfattning : The study has three different purposes that it aims to answer. The first purpose is to find out which target group of the respondents in Kantar Sifo's survey 10-14th of June 2019 considered that aircrafts were one of the largest sources of emissions. LÄS MER

 4. 4. Hur hundköttsfrågan och hundfestivaler framställs i Folkets dagblad - en jämförelse mellan år 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Amanda Schultz; [2020]
  Nyckelord :Folkets dagblad - Kina - Hundkött - Hundfestival – Yulin - Attityd – Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys - Jämförelseanalys – Diskursanalys;

  Sammanfattning : Abstract The dog meat eating custom has been a tradition in China since several hundred years. Nowadays this practise is discussed and questioned in Chinese society and also in Chinese social media among the public opinion. The aim of this thesis is to investigate how this topic is described in the Chinese newspaper People’s Daily. LÄS MER

 5. 5. Vem är en mördare? : En jämförande studie av Aftonbladets porträttering av mördande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Julia Emanuelsson; Linnéa Hyensjö; [2020]
  Nyckelord :Agenda-setting; Gender studies; parenthood; murder; infanticide; Dagordning; genusvetenskap; föräldraskap; mord; barnadråp;

  Sammanfattning : With a qualitative text analysis, we have studied how media portrays a mother and a father who have murdered their child and if, and how, this portraiture differs. This is a study based on 32 articles from the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. LÄS MER