Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Hederskulturens offer : en kritisk diskursanalys av Expressen och Dagens Nyheter under 2017 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hedersvåld; hedersförtryck; hedersmord; kritisk diskursanalys; Expressen; Dagens Nyheter; intersektionellt perspektiv ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sjunde november 2018 släpptes en kartläggning vid namn Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Kartläggningen presenterade siffror som visar att nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. LÄS MER

 2. 2. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar nya hepatit C-läkemedelbehandlingspraxis i Sverige? : En enkätstudie bland infektionsläkare ochgastroenterologer i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Nian Hushiar; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Grundskola i Mariehäll

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Victor Ingmo; [2013]
  Nyckelord :Mariehäll; Skola; Fritids; Terasshus; Trappa; Programhantering;

  Sammanfattning : SkolanKlassrummenProjektet har till stor del utgått från klassrummen som är skolans i utbildningssyfte viktigaste enhet. I och med att lärarens roll har förändrats från en förmedlande roll bakom katedern till en handledande roll mitt i klassrummet så har önskemålen på klassrummen också förändrats. LÄS MER

 5. 5. Införandet av Quadricepspedagogik på Ekhammarskolan : Hur påverkas arbetsmiljön och måluppfyllelsen under åren 2006-2009?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonas Juntunen; [2013]
  Nyckelord :Framgångsrika skolor; Quadriceps; pedagogik; skola; meritvärden; Skoleffektivitetsforskning; Lorraine Monroe;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att mäta och identifiera eventuella förändringar över tid, vad gäller arbetsmiljön och måluppfyllelsen, under implementeringen av Quadriceps-pedagogiken på Ekhammarskolan. Arbetsmiljö definieras i denna studie som mål vilka Quadricepspedagogiken vill uppnå. LÄS MER