Sökning: "nickel"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet nickel.

 1. 1. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. LÄS MER

 2. 2. Ekologiskt fotavtryck av metallerna i en smartphone

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jon Olerud; Niklas Gullström; Niklas Wesslander; Robin Åstrand; Victoria Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Ecological Footprint; MCDA; Smartphone; Sustainability;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to decide the ecological footprint of a smartphone and examine the ways the production of asmartphone can be improved. This is done by examining the ecological and the social aspects that are related to theproduction of smartphones. LÄS MER

 3. 3. Understanding the effect of temperature and time on Gamma prime coarsening for Nickel-base superalloy Haynes 282

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Kevin Vattappara; [2019]
  Nyckelord :Haynes 282; gamma prime 𝛾′ ; Arc-heat treatment; COMSOL modelling; isothermal transformation; coarsening; Thermo-Calc simulations;

  Sammanfattning : Haynes 282 is a gamma prime (𝛾′)-strengthened nickel base superalloy developed in 2005, exhibiting a good combination of high temperature properties and fabricability. Microstructural features such as 𝛾′ and carbides play an important role in deriving the mechanical properties of the alloy during heat treatment. LÄS MER

 4. 4. Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken : problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Lena Ehrling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. LÄS MER

 5. 5. Thermal Physical Properties of Söderberg Electrode Material

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Konstantinos Rigas; [2019]
  Nyckelord :heat transfer; TPS method; söderberg electrode; thermal properties; modelling; värmeöverföring; TPS metod; söderberg elektroder; termiska egenskaper; modellering;

  Sammanfattning : Söderberg electrodes take part in the production of ferroalloys, copper, nickel, platinum, and calcium carbide. They are involved in a continuous and with low costs operation. LÄS MER