Sökning: "niclas andreasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden niclas andreasson.

 1. 1. Återhämtning genom vistelse i naturen : En litteraturöversikt om naturens påverkan på stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Larsson; Niclas Andreasson; [2018]
  Nyckelord :experience; forest; nature; restoration; stress; natur; skog; stress; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt förekommande och orsakar personligt lidande. Stress handlar om obalans mellan belastning och återhämtning. Långvarig stress kan resultera i en livssituation som ger både psykisk och fysisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Fastigheter som säkerhet - en studie av kapitalstruktur i fastighetsbolag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Zackrisson; Magnus Johansson; Marcus Andréasson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En av uppsatsförfattarna har tidigare skrivit en uppsats kring motiv till förvärv av egna aktier i fastighetsbolag. Det framkom i studien att soliditetsnivån sedan föregående fastighetskris sjunkit drastiskt i svenska noterade fastighetsbolag. LÄS MER

 3. 3. Mobilt IntranätAnalys, design och utveckling av ett PDA-baserat system

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jonas Kuschel; Andreas Bengtsson; Niclas Andreasson; [2002]
  Nyckelord :Mobile intranet; mobility; push; PDA; caching.;

  Sammanfattning : This master thesis is based on an empirical study in an organization regarding their use of an existing mobile intranet solution. Design implications are identified and used as guidelines for the development of a mobile intranet system.Intranet and mobility are two research areas in which much research has been conducted. LÄS MER