Sökning: "nightclub"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet nightclub.

 1. 1. Människors benägenhet till utrymning vid alkoholpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Björkqvist; Agnes Franzén Broholm; [2018]
  Nyckelord :alkohol; utrymning; kontrollerade försök; bränder i nattklubbar; säkerhet; EyeTrack; etiska aspekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how alcohol affects people’s tendency to evacuate. There are many examples of fires in nightclubs where people have been drinking alcohol, and where the number of fatalities became high. To be able to study the effect that alcohol can have on evacuation, laboratory experiments were performed. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Skröder; [2017]
  Nyckelord :work of safety; strategy; nightclub; event; säkerhetsarbete; strategi; nattliv; evenemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterat våld bland ordningsvakter och entrévärdar i Malmös krogmiljö: en kvantitativ studie om trygghet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Salla Hiekkanen; Dominika Kaminska; [2017]
  Nyckelord :workrelated violence; entry host; security guard; safety; vulnerability arbetsrelaterat våld; entrévärd; ordningsvakt; trygghet; utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nightlife environments are high-risk environments for violence, hence security guards and nightclub entry hosts are necessary to guarantee guest safety. However, there is little research on their view of their own safety and vulnerability. LÄS MER

 4. 4. Administration & schemaläggningssystem och utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Oscar Kollert; [2017]
  Nyckelord :web development; php; asp.net mvc; asp.net webforms; comparison; administration; scheduling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis delves into small business administration and scheduling through interviews with two different types of businesses within the service sector. A nightclub and an inn. As part of the project, a prototype with the basic functionalities has been developed. LÄS MER

 5. 5. Öppet Hus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Camilo Martinez Garcia; [2016]
  Nyckelord :Kvarteret Kronan; Sundbyberg; Yrkesgymnasium; Bygg Gymnasium; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : På en stor tomt med toppläge i en av Sveriges attraktivaste kommuner känns det självklart att utnyttja situationen till att skapa något mer än bara en skola.Öppet Hus är en byggnad som är tillgänglig för allmänheten, större delen av dygnet. LÄS MER